Göm menyn

Välkommen till studie- och karriärvägledningen vid IBL

Som student kan man ha många frågor och funderingar under sin studietid. Vi studie- och karriärvägledare finns för dig när du behöver sortera dina tankar och överväga olika alternativ och möjligheter.

Du kan boka ett individuellt vägledningssamtal där du får möjlighet att reflektera över din framtid och dina studier. Det kan röra frågor som: Vad vill jag ha ut av ett arbetsliv? Hur vet jag vad som passar mig? Har jag valt rätt utbildning? Hur ser arbetsmarknaden ut? Hur läser man fram till en examen? Vilka kurser ska jag välja?

Kanske behöver du information om våra program och kurser, diskutera möjliga lösningar på problem i studiesituationen eller har frågor om studieteknik och stödfunktioner.

Du kan också delta i karriärplanering i grupp där du tillsammans med andra IBL-studenter får möjlighet att reflektera för att nå ökad självinsikt om vem du är och vad du vill.

Vi studie- och karriärvägledare är din neutrala samtalspartner som utmanar dig att reflektera för att du ska känna dig tryggare i att fatta beslut.

Vi har självklart tystnadsplikt!


 


PERNILLA AHrÉn

 • Psykologprogrammet
 • Psykoterapeutprogrammet
 • Psykoterapi
 • Handikappvetenskap
 • Fristående kurser i sociologi, pedagogik, psykologi och Ledning och strategiskt personalarbete
 • Beteendevetenskaplig grundkurs, BVG

Telefon: 013-28 21 16

Telefontid: Tisdagar och torsdagar 9.00-10.00

Hus D, plan 3, rum 35:327
Besök bokas via TimeCenter LiU: https://www.timecenter.se/filfak-uv/

 

E-post: studievagledare@ibl.liu.se

 

Psykologprogrammets e-post: studievagledare.psykolog@ibl.liu.se

Karin Siverskog

 • Human Resources, HR-programmet
 • Personal- och arbetsvetenskap, PA-programmet
 • Masterprogrammet HRM/HRD
 • Folkhögskollärarprogrammet
 • Fristående kurser i sociologi, pedagogik, psykologi och Ledning och strategiskt personalarbete
 • Beteendevetenskaplig grundkurs, BVG

Telefon: 013-28 21 30

Telefontid: Tisdagar och torsdagar 9.00-10.00
Besök bokas efter överenskommelse

Hus D, plan 3, rum 35:325

E-post: studievagledare@ibl.liu.seSidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-07