Göm menyn

Doktorsavhandlingar

För mer information om avhandlingar, kontakta Britt-Marie Alfredsson-Svensson, 013-28 24 09, britt-marie.alfredsson-svensson@liu.se

 

-----  2014  -----

187. NICLAS LARSON. Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan. En enkät- och klassrumsstudie. 2014. ISBN: 978-91-7519-196-6

186. ÅSA ELWÉR. Early Predictors of Reading Comprehension Difficulties. 2014. ISBN: 978-91-7519-281-9

185. ANNIKA ENGSTRÖM. Lärande samspel för effektivitet. En studie av arbetsgrupper i ett mindre industriföretag. 2014. ISBN:978-91-7519-345-8

184. ANNA GRADIN FRANZÉN. Disciplining freedom: Treatment dilemmas and subjectivity at a detention home for young men. 2014. ISBN: 978-91-7519-344-1

183. ERIK NYLANDER. Skolning i jazz. Värde, selektion och studiekarriär vid folkhögskolornas musiklinjer. 2014. ISBN: 978-91-7519-347-2

182. ROBERT AMAN. Impossible Interculturality? Education and the Colonial Difference in a Multicultural World. 2014. ISBN: 978-91-7519-348-9

181. PETER FREJD. Modes of Mathematical Modelling. An Analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings. 2014.  ISBN: 978-91-7519-414-1

-----  2013  -----

180. LISE BERGMAN NORDGREN. Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders. 2013. ISBN 978-91-7519-459-2

179. ROBERT JOHANSSON. Treating depression and its comorbidity: From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy. 2013. ISBN 978-91-7519-467-7

178. MARGARETA ENGVALL. Handlingar i matematikklassrummet. en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus. 2013. ISBN 978-91-7519-493-6

177. RICKARD ÖSTERGREN. Mathematical Learning Disability. Cognitive Conditions, Development and Predictions. 2013. ISBN 978-91-7519-565-0

176. HARLIN, EVA-MARIE. Lärares reflektion och professionella utveckling - med video som verktyg. 2013. ISBN 978-91-7519-611-4

175. MÅRDH SELINA. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer's disease. 2013. ISBN 978-91-7519-612-1

174. MUTWARASIBO, FAUSTIN. Understanding Group-based Learning in an Academic Context: Rwandan Students' Reflections on Collaborative Writing and Peer Assessment. 2013. ISBN 978-91-7519-633-6

173. KAGWESAGE, ANNE MARIE. Coping with Learning through a Foreign Language in Higher Education in Rwanda. 2013. ISBN 978-91-7519-640-4

172. BYSTRÖM, ERICA.  Ett lärorikt arbete? Möjligheter och hinder för undersköterskor att lära och utvecklas i sjukvårdsarbetet. 2013. ISBN 978-91-7519-679-4

171. MBABAZI, PENELOPE. Quality in Learning in Rwandan Higher Education: Different Stakeholders' Perceptions of Students' Learning and Employability. 2013. ISBN 98-91-7519-682-4

-----  2012  -----

170. RUSANGANWA, JOSEPH. Enhancing Physics Learning through Instruction, Technical Vocabulary and ICT. A Case of Higher Education in Rwanda. 2012. ISBN 978-91-7519-739-5

169. BENNICH, MARIA. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete. Synen på kompetens och lärande i äldreomsorgen - i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor. ISBN 978-91-7519-777-7

168. FALKENSTRÖM, FREDRIK. The Capacity for Self-Observation in Psychotherapy. 2012. ISBN 978-91-7519-797-5

167. FÄGERSTAM EMILIA. Space and Place. Perspectives och Outdoor Teaching and Learning. 2012. ISBN 978-91-7519-813-2

166. SANDBERG, FREDRIK. Recognition of Prior Learning in Health Care. From a Caring Ideology and Power to Communicative Action and Recognition. 2012. ISBN 978-91-7519-814-9

165. RUTERANA, PIERRE CANISIUS. The Making of a  Reading Society. Developing av Culture of Reading in Rwanda. 2012. ISBN 978-91-7519-840-8

164. MUHIRWE, CHARLES KARORO. Developing Academic Literacies in Times of Change. Scaffolding Literacies Acquisition with the Curriculum and ICT in Rwandan Tertiary Education. 2012. ISBN 978-91-7519-841-5

163. ANDERS HALLQVIST. Work Transitions as Biographical Learning. Exploring the dynamics of job loss. 2012. ISBN 978-91-7519-895-8

162. SOFIA JOHNSON FRANKENBERG. Caregiving Dilemmas: Ideology and Social Interaction in Tanzanian Family Life. 2012. ISBN 978-91-7519-908-5

161. BÖRJE LECH. Consciousness about own and others' affects. 2012. ISBN 978-91-7519-936-8

-----  2011  -----

160. ALI SARKOHI. Future Thinking and Depression. 2011. ISBN 978-91-7393-020-8

159. KARIN KILHAMMAR. Idén om medarbetarskap: En studie av en idés resa in i och genom två organisationer. 2011. ISBN 978-91-7393-092-5

158. ULRIKA BIRBERG THORNBERG. Fats in Mind. Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood. 2011. ISBN 978-91-7393-164-9

157. SAMANTHA SIN (aka HSIU KALOTAY).An Investigation of Practitioners' and Students' Conceptions of Accounting Work. 2011. ISBN 978-91-7393-174-8

156. ULRIK LÖGDLUND. Networks and Nodes. Practices in Local Learning. 2011. ISBN 978-91-7393-249-3

-----  2010  -----

155. FREDRIK ALM. Uttryck på schemat och intryck i klassrummet. En studie av lektioner i skolor utan timplan. 2010. ISBN 978-91-7393-322-3

154. INNOCENT SEBASAZA MUGISHA. Assessment and Study Stretegies. A study among Rwandan students in higher education. 2010. ISBN 978-91-7393-340-7.

153. MONICA SANDLUND.  Lärare med utländsk bakgrund. Sju yrkeslivsberättelser om möten med nya skolsammanhang. 2010. ISBN 978-91-7393-371-1.

152. PÄR WIDÉN. Bedömningsmakten - Berättelser om stat, lärare och elev 1960-1995. 2010. ISBN 978-91-7393-372-8.

151. SOFIA WISTUS. Det motsägelsefulla partnerskapet. En studie av utvecklingspartnerskap som organisationsform inom EQUAL-programmet. 2010. ISBN 978-91-7393-422-0.

150. MARCEL GAHAMANYI. Mathematics at Work. A Study of Mathematical Organisations in Rwandan Workplaces and Educational Settings. 2010. ISBN 978-91-7393-459-6.

149. ULLA DAMBER. Reading for Life. Three Studies of Swedish Students' Reading Development. 2010. ISBN 978-91-7393-455-8

148. HENRIK HEGENDER. Mellan akademi och profession. Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning. 2010. ISBN 978-91-7393-526-5.

-----  2009  -----

147. CHATO RASOAL. Ethnocultural Empathy. Measurement, psychometric properties, and differences between students in health care education programmes. 2009. ISBN 978-91-7393-471-8.

146. RONNY HÖGBERG. Motstånd och konformitet. Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena. 2009. ISBN 978-91-7393-543-2.

145. SUZANNE BLOMQVIST. Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team. 2009. ISBN 978-91-7393-553-1.

144. HELENE ELVSTRAND. Delaktighet i skolans vardagsarbete. 2009. ISBN 978-91-7393-584-5.

143. TOMAS JUNGERT. Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying - A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their studies and transition to work. 2009. ISBN 978-91-7393-590-6.

142. ANNA JOHNSSON HARRIE. Staten och läromedlen. En studie av den svenska statliga förhandsgranskningen av läromedel 1938-1991. 2009. ISBN 978-91-7379-616-3. 

141. EVA BOLANDER. Risk och bejakande. Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV. 2009. ISBN 978-91-7393-685-9

140. SOFIA NYSTRÖM. Becoming a professional. A longitudinal study of graduates' professional trajectories from higher education to working life. 2009. ISBN 978-91-7393-691-0

139. EVODE MUKAMA. Information and Communication Technology in Teacher Education. Thinking and learning in computer-supported social practice. 2009. ISBN 978-91-7393-722-1

-----  2008  -----

138. MARTIN LUNDBERG. Överläggningar om hållbar utveckling. En studie av studiecirkelsamtal. 2008. ISBN 978-91-7393-737-5

137. ANDREAS WALLO. The Leader as a Facilitator of Learning at Work. A study of learning-oriented leadership in two industrial firms. 2008. ISBN 978-91-7393-747-4

136. ULRIKA WIGG. Bryta upp och börja om. Berättelser om flyktingskap, skolgång och identitet. 2008. ISBN 978-91-7393-755-9

135. INGER ENGSTRÖM. Young Drivers and Their Passengers. Crash Risk and Group Processes. 2008. ISBN 978-91-7393-766-5

134. MARGARETA AX MOSSBERG. Var dags lärande. Om lärande i ett arbetsmarknadsprojekt. 2008. ISBN 978-91-7393-804-4

133. KATARINA AYTON. An Ordinary School Child. Agency and Authority in Children's Schooling. 2008. ISBN 978-91-7393-834-1

132. ROSE-MARIE AXELSSON. Formbara människor: högre utbildning och arbete som utsnitt ur läkares och civilingenjörers levnadsbanor. 2008. ISBN 978-91-7393-868-6

131. MARIA OLSON. Från nationsbyggare till marknadsnomad. Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. 2008. ISBN 978-91-7393-890-7

130. ANNA LUNDIN. Folkbildningsforskning som fält: från framväst till konsolidering. 2008. ISBN 978-91-7393-891-4

129. EVA RIESBECK. På tal om matematik: matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen. 2008. ISBN 978-91-7393-948-5

128. KARIN FORSLUND FRYKEDAL. Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete: om ambitionsnivå och interaktionsmönster i samarbetssituationer. 2008. ISBN 978-91-7393-950-8

127. KJERSTIN LARSSON. Mellanchefer som utvecklar: om förutsättningar för hållbart utvecklingsarbete inom vård och omsorg. 2008. ISBN 978-91-7393-993-5

126. MARCUS SAMUELSSON. Störande elever och korrigerande lärare. Om regler, förväntningar och lärares åtgärder mot störande flickor och pojkar i klassrummet. 2008. ISBN 978-91-7393-994-2

125. HENRIK NORDVALL. I skärningspunkten mellan det globala och det lokala. Tolkningsprocesser och koalitionsbyggande i organiseringen av lokala sociala forum. 2008. ISBN 978-91-85523-00-9

124. SUSANNE KÖPSÉN. Från revolution till reträtt. Lärande i en fackförenings vardag. 2008. ISBN 978-91-85895-03-8

-----  2007  -----

123. YVONNE KARLSSON. Att inte vilja vara problem - social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. 2007. ISBN 978-91-85895-28-1

122. SONG-EE AHN. Ur kurs. Utbytesstudenters rörelser i tid och rum. 2007. ISBN 978-91-85895-41-0

121. LILLEMOR WALLGREN. Mellan skilda världar. En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor. 2007. ISBN 978-91-85895-69-4

120. STAFFAN NILSSON. From Higher Education to Professional Practice. A comparative study of physicians' and engineers' learning and competence use. 2007. ISBN 978-91-85895-70-0

119. ANN-CHRISTINE LARSSON. Empowermentprocesser - ett sätt att öka långtidssjukskrivnas kvinnors resurser? En studie om att återta balansen i arbetslivet och i vardagslivet. 2007. ISBN 978-91-85831-02-9

118. GÖRAN SPARRLÖF. "Vi manliga lärare" Folkskolans lärare och lärarinnor i kamp om löner och arbetsområden 1920-1963. 2007. ISBN978-91-85831-38-8

117. KRISTINA HELLBERG. Elever på ett anpassat individuellt gymnasieprogram: skolvardag och vändpunkter. 2007. ISBN 978-91-85831-92-0

116. KRISTINA JOHANSSON. Broad Entrance - Vague Exit. The trajectory of Political Science students through higher education into work life. 2007. ISBN 978-91-85831-86-9

115. ERIK JAKOBSSON. Mot en ny vuxenutbildningspolitik? Regional utveckling som policy och praktik. 2007. ISBN 978-91-85715-13-8

114. JOSEFIN BRÜDE SUNDIN. En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer. 2007. ISBN 978-91-85715-62-6

113. ANN-SOFI WEDIN. Lärares arbete och kunskapsbildning. Utmaningar och inviter i den vardagliga praktiken. 2007. ISBN 978-91-85715-63-3

112. ANITA NORDZELL. Samtalat skolledarskap. Katalogiserings- och identitetsarbete i interaktion. 2007. ISBN 91-85643-15-7

-----  2006  -----

111. MAUD BAUMGARTEN. Anställdas deltagande i läraktiviteter. En studie av arbetsplatslärande i ett industriföretag. 2006. ISBN 91-85523-36-4

110. MARIA BJERNEBY HÄLL. Allt har förändrats och allt är sig likt. En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning. 2006. ISBN 91-85523-55-0

109. LOTTA SVENSSON. Vinna och försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter. 2006. ISBN 91-85523-50-X

108. CHARLOTTE ALM. The Role of Causal Attribution and Self-Focused Attention for Shyness. 2006. ISBN 91-85523-73-9

107. RAGNHILD SWAHN. Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. 2006. ISBN 91-85523-72-0

106. ANDREAS FEJES. Constructing the adult learner - a governmentality analysis. 2006. ISBN 91-85497-47-9

105. ROBERT THORNBERG. Värdepedagogik i skolans vardag. Interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. 2006. ISBN 91-85497-40-1

-----  2005  -----

104. MARGARETHA GRAHN. Musernas viskningar förr och nu. En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. en teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen. 2005. ISBN 1-85457-27-2

103. LISELOTT ASSARSSON & KATARINA SIPOS ZACKRISSON. Iscensättande av identiteter i vuxenstudier. 2005. ISBN 91-85457-26-4

102. ANNA FOGELBERG ERIKSSON. Ledarskap och kön. En studie av ledare och maskuliniteter i ett verkstadsindustriföretag. 2005. ISBN 91-85299-93-6

101. TECI HILL. Allians under tvång. Behandlingssamarbete mellan elever och personal på särskilda ungdomshem. 2005. ISBN 91-85299-38-3

100. LOUISE MOQVIST. Ledarskap i vardagsarbetet - en studie av högre chefer i statsförvaltningen. 2005. ISBN 91-85297-35-6.

-----  2004  ----- 

99. INGER LANDSTRÖM. Mellan samtid och tradition - folkhögskolans identitet i kursutbudets yrkesinriktning. 2004 . ISBN 91-85297-01-1

98. SUSANNA MATWEJEFF. Svenskfödda adopterades sökprocess. 2004. ISBN 91-85295-49-3 Ej framlagd

97. OLOF JOHANSSON. You don't have to agree with me, but we have to be jointly responsible. Collaborative remembering in old couples. 2004. ISBN 91-85295-37-X

96. JOHAN NÄSLUND. Insyn i grupphandledning. Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap. 2004. ISBN 91-7373-925-1

-----  2003  -----

95. EVA HAMMAR CHIRIAC. Grupprocesser i utbildning. En studie av gruppers dynamik vid problembaserat lärande. 2003. ISBN 91-7373-756-9

94. BJÖRN LIDESTAM. Semantic Framing of Speech. Emotional and Topical ues in Perception of Poorly Specified Speech. 2003. ISBN 91-7373-754-2

93. BARBRO NILSSON. Förändringsdynamik - Utveckling, lärande och drivkrafter för förändring. En studie av utvecklingsprocesser i fyra småföretag. 2003 ISBN91-7373-723-2

92. CHARLOTTA EINARSSON. Lärares och elevers interaktion i klassrummet. Betydelsen av kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. 2003. ISBN 91-7373-667-8

91. INGRID KARLSON. Könsgestaltningar i skolan. Om könsrelaterat gränsupprätthållande, gränsuppluckrande och gränsöverskridande. 2003. ISBN 91-7373-58

90. BOSSE JONSSON. Medborgaren och marknaden. Pedagogisk diskurs för folkbibliotek. 2003. ISBN 91-7373-581-7

89. MICHAEL ROSANDER. Groupthink. An inquiry into the vicissitudes of regressive group processes. 2003. ISBN 91-7373-570-1

-----  2002  -----

88. ANNA-LENA ERIKSSON GUSTAVSSON. Att hantera läskrav i arbetet. Om industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter. 2002. ISBN 91-7373-447-0

87. ALISE WEIBULL. Yrkeskunnande i beredskap. Om strukturella och kulturella inflytelser på arbete i det svenska flygvapnet. 2002. ISBN 91-7373-435-7

86. SAM PALDANIUS. Ointressets rationalitet. Om svårigheter att rekrytera arbetslösa till vuxenstudier. 2002. ISBN: 91-7373-320-2

85. ROSE-MARIE FAHLÉN. Barns möten med skriftspråket. Analys med utgångspunkt i Bruners teorier". 2002. ISBN 91-7373-284-2

84. LISBETH ERIKSSON.Jag kommer aldrig att tillhöra det här samhället...". Om invandrare-integration-folkhögskola. 2002. ISBN 91-7373-302-4

83. HENRIK KOCK. Lärande i teamorganiserad produktion. En studie av tre industriföretag. 2002. ISBN 91-7373-307-5

82. JOHAN BLOMBERG. Differences Between Psychoanalysis and Psychoanalytically Oriented Psychotherapy. An Effectiveness Study. 2002. ISBN 91-7373-257-5

-----  2001  ----- 

81. RÖNNQVIST, DAN. Kompetensutveckling i praktiken – ett samspel mellan ledning, yrkesgrupper och omvärld. En studie av strategier för kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård. 2001. ISBN 91-7373-077-7.

80. ABRANDT DAHLGREN, MADELEINE. Portraits of PBL: A cross-faculty comparison of students’ experiences of problem-based learning. 2001. ISBN 91-7373-065-3.

79. WIRÉN, EVA. Women’s Varying Life Careers and Shifting Life-Patterns. A Study of Swedish Women Born in 1948. 2001. ISBN 91-7373-036-X.

78. ZAR, MARGARETA. Diagnostic aspects of fear of childbirth. 2001. ISBN 91-7373-028-9.

77. BORG, KAJSA. Slöjdämnet – intryck, uttryck, avtryck. 2001. ISBN 91-7373-027-0.

76. GUVÅ, GUNILLA. Skolpsykologers rolltagande. Om överlämning och hantering av elevvårdsfrågor. 2001. ISBN 91-7219-905-9.

-----  2000  -----

75. BERNDTSSON, ROLF. Om folkhögskolans dynamik. Möten mellan olika bildningsprojekt. 2000. ISBN 91-7219-877-X.

74. HYLANDER, INGRID. Turning processes. The change of representations in consultee-centered consultation. 2000. ISBN 91-7219-876-1.

73. SILÉN, CHARLOTTE. Mellan kaos och kosmos - om eget ansvar och självständighet i lärande. 2000. ISBN 91-7219-858-3.

72. MAGNUSON, MIRIAM. Hearing Screening of Infants and The Importance of Early Language Acquisition. 2000. ISBN 91-7219-850-8.

71. GUSTAVSSON, MARIA. Potentialer för lärande i process-operatörers arbete. 2000. ISBN 91-7219-853-2.

70. ERIKSSON, ÅSA. Thinking Forwards and Backwards: Meta-memory and metacomprehension abilities and strategies in text processing. 2000. ISBN 91-7219-838-9.

69. JALONEN, HARRI. Flygutbildning och flygsäkerhet. Studier av relationen mellan utbildningskarriär och haveribenägenhet i ett Human Factors-perspektiv samt en attitydundersökning. 2000. ISBN 91-7219-710-2.

68. ANDERSSON, PER. Att studera och bli bedömd. Empiriska och teoretiska perspektiv på gymnasie- och vuxenstuderandes sätt att erfara studier och bedömningar. 2000. ISBN 91-7219-675-0.

67. SCHOULTZ, JAN. Att samtala om/i naturvetenskap. Kommunikation, kontext och artefakt. 2000. ISBN 91-7219-653-X

-----  1999  -----

66. LANTZ, AGNETA. Breaking Information Barriers Through Information Literacy. A Longitudinal and Interventional Study among Small-Firm Managers. 1999. ISBN 91-7219-622-x.

65. GÖRANSSON, ANNE. Vision in sight. The relationships between knowledge, health beliefs and treatment outcomes. The case of amblyopia. 1999. ISBN 91-7219-621-1.

64. THUNBORG, CAMILLA. Lärande av yrkesidentiteter. - En studie av läkare, sjuksköterskor och undersköterskor -. 1999. ISBN-91-7219-555-x.

63. DAVIDSSON, BO och SVEDIN PER-OLOF. Lärande i produktionssysterm. - En studie av operatörsarbete i högautomatiserad process- och verkstadsindustri. 1999. ISBN- 91-7219-535-5.

62. ADAMSON, LENA. Like Circles on the Water. A Study of Adolescent Identity. 1999. ISBN 91-7219-533-9.

61. OSMAN, ALI. The Strangers among us: Ethnicity, Culture, and Immigrants: The Social Construction of Identity in Adult Education. 1999. ISBN 91-7219-530-4.

60. SALMINEN-KARLSSON, MINNA. Bringing Women into Computer Engineering. Curriculum Reform Processes at Two Institutes of Technology. 1999. ISBN 91-7219-484-7.

-----  1998  -----

59. ANTONSON, SIVERT. Hörselskadade i högskolestudier. Möjligheter och hinder. 1998. ISBN-91-7219-360-3.

58. MAGNUSSON, ANDERS. Lärarkunskapens uttryck - en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik. 1998. ISBN-91-7219-350-6.

57. JOHANSSON, KARINA. A "happy" approach to speechreading: The effects of facial expression, emotional content, and script information on speechreading performance. 1998. ISBN-91-7219-228-3.

-----  1997  ----- 

56. BERGSTEDT, BO. Den livsupplysande texten. En läsning av N.F.S. Grundtwigs pedagogiska skrifter. 1997. Carlsson Bokförlag. ISBN-91-7203-281-2.

55. TORSTENSON-ED, TULLIE. Barns livsvägar genom daghem och skola. 1997. ISBN-91-7219-103-1.

54. TROTZIG, EVA. Sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plikter. 1997. ISBN 91-7219-034-5.

53. ROBERTSON HÖRBERG, CRISTINA. Lärares kunskapsutnyttjande i prak--tiken. Ett personligt och kontextuellt perspektiv på vardags-kunskap och forskning. 1997. ISBN 91-7219-018-3.

52. EDVARDSSON STIWNE, ELINOR. Förändringsprocesser i kommunal organisation. En studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar. 1997. ISBN 91-7871-944-5.

51. SANDAHL, ANITA. Skolmatematiken - kultur eller myt? Mot en bestämmning av matematikens didaktiska identitet. 1997. ISBN 91-7871-945-3.

50. ABRANDT, MADELEINE. Learning Physiotherapy: The impact of formal education and professional experience. 1997. ISBN 91-7871-932-1.

-----  1996  -----

49. WESTLUND, INGRID. Skolbarn av sin tid. En studie av skolbarns upplevelse av tid. 1996. ISBN 91-7871-847-3.

48. SZKLARSKI, ANDRZEJ. Barn och konflikter. En studie av hur konflikter gestaltar sig i svenska och polska barns medvetande. 1996 ISBN 91-7871-842-2.

47. ANDERSSON, JAN. Two is one too many: Dyadic memory collaboration effects on encoding and retrieval of episodes.1996. ISBN 91-7871-838-4.

46. TÖRNQVIST, INGVAR. Oscar Olssson folkbildaren. I synnerhet hans tankar om universitetens roll i folkbildningsarbetet. 1996. ISBN Sober förlag 91 7296 340-9. ISBN Bildningsförlaget 91 8840 221-5.

-----  1995  -----

45. RAHIMI, AMENEH. Problem-Based and Conventional Medical Education from a Student Perspective. A qualitative analysis comparing students' experience of medical education, approach to learning and reading comprehension. 1995. ISBN 91-7871-584-9.

44. COLNERUD, GUNNEL. Etik opch praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i grundskolan. 1995. HLS förlag.

43. AHLSTRAND, ELISABETH. Lärares samarbete - en verksamhet på två arenor. Studier av fyra arbetslag på grundskolans högstadium. 1995. ISBN 91-7871-545-8.

-----  1994  -----

42. AHAF, ALI-REZA. Language, identity and social behaviour. A sociocultural approach to the study of the concept "will" on the effectiveness of the "how's" and "why's" of bilingualism. 1994. ISBN 91-7871-449-4.

41. PERSSON, ULLA-BRITT. Reading for understanding. An empirical contribution to the metacognition of reading comprehension. 1994. ISBN 91-7871-440-0.

40. MILSTA, MARGARETHA. Målstyrning och mellanchefers arbete - hierarki, delaktighet och tillfälligheternas spel. 1994. ISBN 91-7871-412-5.

-----  1993  -----

39. ELLSTRÖM, EVA. Integration i institutionaliserad verksamhet. En studie av gruppintegration av hörselskadade och döva barn i förskolan. 1993. ISBN 91-7871-118-5.

38. HARTMAN, PER. Skola för ande och hand. En studie av folkhögskolans praktisk-estetiska verksamhet. 1993. ISBN 91-7871-094-4.

37. SJÖSTEN, NILS-ÅKE. Sockenbiblioteket - ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige. En studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen. 1993. ISBN 91-7871-093-6.

36. SAMUELSSON, STEFAN. Scripted knowledge packages: Implicit and explicit constraints on comprehension and memory. 1993. ISBN 91-7871-080-4.

-----  1992  -----

35. UNGMARK, INGER. Kvinnor, brott, övervakning. 1992. ISBN 91-7871-012-X.

34. ERICSON, BRITTA. Editor. Aspects on Literacy. Selected papers from the 13th IRA World Congress on Reading. 1992. ISBN 91-7870-970-9.

33. SVANBERG HÅRD, HELENE. Informellt lärande. En studie av lärprocesser i folkhögskolemiljö. 1992. ISBN 91-7870-894-X.

-----  1991  -----

32. EKHOLM, BODIL; HEDIN, ANNA. Sitter det i väggarna? En beskrivning av daghemsklimat och barns beteende. 1991. ISBN 91-7870-802-8.

31. FALLSBERG, MARGARETA. Reflections on medicines and medication. A qualitative analysis among people on long-term drug regimens. 1991. ISBN 91-7870-799-4.

-----  1990  -----

30. FRANKE, ANITA. Handledning i praktiken. En studie av handledares och lärarkandidaters uppfattningar av handledning i lärarutbildningens praktikdel. 1990. ISBN 91-7870-689-0.

29. BERGSTEN, CHRISTER. Matematisk operativitet. En analys av relationen mellan form och innehåll i skolmatematik. 1990. ISBN 91-7870-666-1.

28. HEDRÉN, ROLF. Logoprogrammering på mellanstadiet. En studie av fördelar och nackdelar med användning av Logo i matematikundervisningen under årskurserna 5 och 6 i grundskolan. 1990. ISBN 91-7870-656-4.

27. MALMBERG, BO. Access to resources in different age-cohorts. Implications for activity level loneliness and life satisfaction. 1990. ISBN 91-7870-592-4.

26. NAJI, MOHAMED. En skola för folket - en skola för eliten. En studie av de faktorer som betingar såväl framgång som misslyckanden i Tunisiens primärskolor. 1990. ISBN 91-7870-474-X.

-----  1989  -----

25. WINTER, HANS A. Anställdas deltagande i organisationsutveckling. En teoretisk och empirisk analys av förutsättningarna för participation. 1989. ISBN 91-7870-468-5.

-----  1988  -----

24. ANDERSSON, YVONNE. Teknikämnet på grundskolans mellanstadium. 1988. ISBN 91-7870-337-9.

-----  1985  -----

23. GERHARDSSON, BIRGIT. Kvinnor och vuxenutbildning mitt i livet. En studie av vuxna kvinnors förhållningssätt till utbildning. 1985. ISBN 91-7372-883-7.

-----  1984  -----

22. ELLSTRÖM, PER-ERIK. Rationality, Anarchy, and the Planning of Change in Educational Organizations. A study of Problem Solving and Planning of Change in Small Work Groups. 1984. ISBN 91-7372-852-7.

21. SVENSSON, TORBJÖRN. Aging and Environment. Institutional Aspects. 1984. ISBN 91-7372-845-4.

20. AL-ABDI, ABDUL-MUTTALIB. Friluftsverksamheten i innerstadens gymnasieskolor. En undersökning av hur friluftsverksamhetens mål förverkligas i gymnasieskolan i Stockholms innerstad. 1984. ISBN 91-7372-736-9.

-----  1983  -----

19. ANDRÉ-EKLUND, SIGRID. Vilken frihet ger friheten? En studie av ett deltagarstyrt utvecklingsarbete i gymnasieskolan. 1983. ISBN 91-7372-611-7.

18. HOIEN, TORLEIV. Ekkoisk Minne og den Auditive Persepsjonen. 1983. ISBN 91-7372-672-9.

-----  1982  -----

17. TÖRNVALL, MARIE-LOUISE. Läraren och Internationaliseringen. En undersökning av mellanstadielärares attityder till internationella frågor i läroplanen för grundskolan (Lgr 69). 1982. ISBN 91-7372-541-2.

16. TÖRNVALL, ANDERS. Läraren och Läroplanen. En undersökning av mellanstadielärares grundsyn i förhållande till mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (Lgr 69). 1982. ISBN 91-7372-510-2.

-----  1981  -----

15. LOTFABADI, HOSSEIN. Higher Education Evaluation: Investigations of Graduate Studies. 1981. ISBN 91-7372-501-3.

14. ARNBERG, LENORE. Early Childhood Bilingualism in the Mixed-Lingual Family. Summary. 1981. ISBN 91-7372-462-9.

13. HULTMAN, GLENN. Organisationsutveckling genom ledarutbildning. En utvärdering av skolledarutbildningens första utbildningsomgångar. 1981. ISBN 91-7372-452-1.

-----  1980  ----- 

12. HULT, HÅKAN. Vuxenstuderandes studiesituation. En undersökning utförd inom kommunal vuxenutbildning. 1980. ISBN 91-7372-367-3.

11. BORGBRANT, JAN. Ledningsutveckling. Modellanalys i anslutning till två utvecklingsprojekt. 1980. ISBN 91-7372-366-5.

10. ENGVALL, THORVALD. Förutsättningar och hinder för småföretagsutbildning. 1980. ISBN 91-7372-365-7.

-----  1978  -----

9. HAIBDERRAINE, MOHAMED. Educational Wastage at the Primary Level. 1978. ISBN 91-7372-221-9.

8. STOCKFELT-HOATSON, BRITT-INGRID. Training of Immigrant Children in Pre-School in Norrköping. 1978. ISBN 91-7372-226-X.

-----  1975  -----

7. ERASMIE, THORD. Language Development and Social Influence. 1975. ISBN 91-7372-038-0.

6. ADHAM, KHALIS. Planning Medical Education: Ways to Improve Conditions of Students in Medical Schools in Iraq. 1975. ISBN 91-7372-013-5.

5. GRUNDIN, HANS. Response Requirements and Information about Correct Responses in Programmed Instruction. 1975. ISBN 91-7372-012-7.

4. HOLM, ULLA. Criterion Information and Principle Information. Studies of Verbal Learning. 1975. ISBN 91-7222-108-9.

-----  1974  -----

3. LINDGREN HOOKER, BERNICE. Eductional Flow Models. With Applications to Arab Statistical Data. 1974. ISBN 91-7222-091-0.

2. TROPÉ, BARBRO. Individual Discovery and External Direction. Studies of the Effects of Different Methods of Instruction. 1974. ISBN 91-7222-078-3.

-----  1973  ----- 

1. HOLM, ROLF. Massed and Distributed Criterion Information. Studies of Verbal Learning. 1973. ISBN 91-7222-024-4

 


Sidansvarig: britt-marie.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Jan 12 13:45:41 CET 2015