Göm menyn

 Uppdragsverksamhet

Avdelningen genomför många uppdrag inom vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Det handlar om såväl uppdragsutbildningar som utvärderingar, utredningar och andra utvecklingsuppdrag. Uppdragen inom högre utbildning innebär även stora interna engagemang i universitetets Centrum för undervisning och lärande. Vissa uppdrag inom vuxenutbildning och folkbildning genomförs inom ramen för Vuxenutbildarcentrum.

 Aktuella uppdragskurser

* APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning

* Folkhögskolans idé och pedagogik 7,5hp

* Inkluderande vuxenpedagogik på folkhögskola 7,5hp

* Validering i praktiken 7,5hp

* Religionspedagogik med inriktning mot konfirmandarbete, 7,5 hp

 

Exempel på uppdragsutbildningar som vi erbjudit tidigare:

* Utbildning för handledare inom APL

* Didaktik för yrkeshögskolan

* Folkbildningens uppdrag och identitet i ett samhällsperspektiv, 7,5 hp

* Organisation i förändring, 7,5 hp

 

Kontakt:

Administratör Linda Uhrbom, 013 - 28 18 39, linda.uhrbom@liu.se

Avdelningschef Per Andersson, 013 - 28 21 15, per.andersson@liu.se

 


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 27 08:57:58 CEST 2017