Göm menyn

         

Religionspedagogik 1 (7,5 hp)

Kursen ger en orientering i pedagogikens kunskapsområden med särskild relevans för konfirmandarbete i Svenska kyrkan. I kursen behandlas även pedagogikens grundläggande begrepp och problem i relation till teologiska frågeställningar samt konfirmandarbetets mål och utformning. Omvärldsanalys med inriktning på ungdomars livsvillkor liksom teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmationsundervisning ingår även i kursen.

Gemensamma kursdagar varvas med grupparbete i respektive stift samt enskilt arbete.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar.

Kursen ges i samarbete med Växjö, Göteborg, Skara, Karlstad och Linköpings stift.

Antal platser: 25 st.

För mer information – kontakta Erica Byström, kursansvarig.

 

 

Religionspedagogik 2 (7,5 hp)

Kursen är en fortsättning och fördjupning av Religionspedagogik 1 med inriktning mot konfirmandarbete. För tillträde till kursen krävs godkänd Religionspedagogik 1 om 7,5 hp. Kursen fördjupar religionspedagogikens grundläggande begrepp och problem med särskild relevans för konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Kursen behandlar pedagogiska och teologiska perspektiv på konfirmation och konfirmandundervisning samt frågor som rör utveckling och ledning av konfirmandarbete och konfirmandarbetslag.

Gemensamma kursdagar varvas med grupparbete i respektive stift samt enskilt arbete.

Kursen omfattar totalt 200 studietimmar.

Kursen ges i samarbete med Växjö, Göteborg, Skara, Karlstad och Linköpings stift.

Antal platser: 25 st.

För mer information – kontakta Erica Byström, kursansvarig.

                                                                      

                                                                                                                                                                                         

             

 


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 07 14:39:47 CEST 2018