Göm menyn

 

Forskningsseminariet vuxenpedagogik och folkbildning

Tiderna för dessa forskarseminarier är fredagar 10.15-12.00. Vi kommer att bjuda på smörgås som inledning på varje seminarium (från 10.00), så ta med kaffekoppen. Det är också bra om du meddelar Andreas om du inte tänker komma.
Seminarierna äger rum i Greyhound. För vidare information, kontakta Andreas Fejes, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se

Våren 2020

10/1 Andreas Fejes Professor vid IBL/Pedvux och Magnus Dahlstedt, professor vid ISV/Socialt arbete presenterar två kortare texter för synpunkter. Den ena inledningskapitel till antologin "Skolans problem - eller?" och den andra ett av bidragen med titeln "Marknadsexperimentet". 

24/1 Anja Rydén Gramner, doktorand vid IBL/PeDi, presenterar artikelmanus för synpunkter. Prel titel: Emotional Physicians - Medical Students’ Construction of Emotion in Professional Identity Through Fiction Seminars

7/2 Tema: Didaktikens vadfråga - vilka "Vuxendidaktiska perspektiv” bör en lärarutbildning för vuxenlärare innehålla? Inledning av Anders Hallqvist, lektor och programansvarig för F-programmet (IBL/Pedvux)

21/2 Konsten att ge kritik på forskningstexter/manus

28/2 Daphne Arbouz, doktorand vid IBL/Pedvux och adjunkt vid socialt arbete vid Södertörns högskola, har 60% seminarium. Diskutant: Docent Sabine Gruber, LiU/ISV/socialt arbete. 

6/3 Om bibliometri och plan S. Besök från bibliometrigruppen vid universitetsbiblioteket.  

20/3 Helena Colliander, universitetslektor vid IBL/Pedvux presenterar manus på forskningsansökan/Lina Rahm, postdoc på IBL/Pedvux presenterar manus på forskningsansökan.

3/4 Diskussion kring utkast på självvärdering för forskarutbildningen i pedagogik och vuxnas lärande. 

17/4 

15/5 Etikprövning -  diskussion tillsammans med Maria Gustavsson, professor vi IBL/APS, som har suttit i etikprövningsnämnden. 

28/5 13-15 NOTERA DATUM OCH TID Johanna Köpsén har slutseminarium. Diskutant: Mattias Nylund, docent vid Göteborgs universitet. 

29/5

12/6 Ann-Charlotte Gunnarsson presenterar sin avhandlingsplan. 

Hösten 2020

28/8

11/9

25/9 Avdelningsinternat

9/10

14/10 13.15-15.00 NOTERA DATUM OCH TID - 60% seminarium för Johanna Mufic, doktorand vid IBL/Pedvux. Diskutant: Grun-Britt Wärvik, Docent vid Göteborgs universitet

23/10

6/11

20/11

4/12

18/12

 


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-01