Göm menyn

APL-utvecklarutbildning för lärare inom gymnasial utbildning

Nu är anmälan öppen för vårens omgång till apl utvecklare. Vill du bli en av de som har fördjupade kunskaper i att hantera elevernas apl? Anmäl dig då till utbildningen som startar i februari. Sista anmälningsdag 29jan.

 

Som en del för att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet erbjuder Linköpings universitet, på uppdrag av Skolverket, en APL-utvecklarutbildning för dig som arbetar som yrkeslärare på ett yrkesprogram eller som APL-ansvarig med undervisningserfarenhet från gymnasial yrkesutbildning.

I utbildningen ingår bland annat att etablera hållbara strukturer och rutiner för samverkan mellan skola och arbetsplatser samt planering, genomförande och uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under APL.

Utbildning

Utbildningen omfattar fyra utbildningstillfällen. Mellan träffarna sker eget arbete i den egna verksamheten.

Efter genomförd utbildning får deltagarna ett intyg.

Förväntade prestationer

För att kunna erhålla intyg för genomförd Apl-utvecklarutbildning måste du uppnått följande:
deltagit aktivit i arbetet under och efter kurstillfällena,
prövat alla läraktiviteterna på avsedd målgrupp,
• utifrån erfaraneheter och litteratur bidragit med reflektioner i diskussioner om läraktiviteternas funktion.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkeslärare eller apl-ansvarig med undervisningserfarenhet på något nationellt yrkesprogram, gymnasiesärskolan eller vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Kurstider för vt19 (tiderna är preliminära):

4 februari kl. 9:30-17:00

5 februari kl. 9:30-17:00

6 mars kl. 9:30-17:00

4 april kl. 9:30-17:00

10 maj kl. 9:30-17:00

 

Kursen är avgiftsfri och Skolverket står för mat och resekostnader överstigande 200 kr (se länk till vänster). Om du inte avbokar din medverkan senast 2 veckor före kursstart debiteras skolenheten 500 kr.

 

Länk till anmälan Sista anmälningsdag 29jan

 

Kontakt

Vill du veta mer, kontakta:

Åsa Mårtensson, asa.martensson@liu.se


Sidansvarig: per.andersson@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 24 09:13:58 CET 2019