Göm menyn
Mary Rudner

Mary Rudner PhD

Jag är professor i Handikappvetenskap vid Institutet för Handikappvetenskap (IHV). Jag tillhör avdelningen för Handikappvetenskap (AHV) vid Institutionen for Beteendevetenskap och Lärande (IBL), Linköpings universitet (LiU).

Forskning

Jag är biträdande forskningsledare för Linnécentrum HEAD. I min forskning undersöker jag den kognitiva och neurala organisationen av språk och minne. Jag är särskilt intresserad av den neurokognitiva organisationen av tecknade språk och av talade språk både med och utan mediering av hörapparater. Läs gärna en nyutkommen ebok The role of working memory and executive function in communication under adverse conditions.

Undervisning

Jag är studierektor för HEAD-forskarskolan och är ansvarig för kurser i handikappvetenskap och psykologi.

E-post

mary.rudner@liu.se

telefon

013-28 21 57

besöksadress

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avd. för handikappvetenskap
Hus I:1, rum 125
Campus Valla

postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-06-23