Göm menyn

Vara med i projekt/göra ex-jobb

Kontakta mig gärna om du vill prova på att delta i pågående forskning. Det finns många möjligheter att göra en liten del i ett större projekt eller definiera ett eget projekt kopplat till min forskning.

Delta som försöksperson


Sidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-19