Göm menyn
Länk till rss-flöde kalendarium IBL

Kalendarium IBL


Föreslå ny händelse

Aktuellt på Institutet för handikappvetenskap

Händelser närmaste året

2021-10-13

Högre seminarium - TekNaD/PAN

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Karolina Fredriksson (Skolforskningsinstitutet): Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – en systematisk översikt om undervisning i förskolan Seminariet kommer beröra en forskningsöversikt som hon ansvarat för. Se länk för mer information: https://skolforskningsportalen.se/inspiration/fragor-och-svar/undersoka-utforska-och-lara-naturvetenskap-undervisning-i-forskolan-4/
Kl 13:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.

2021-10-27

Högre seminarium - TekNaD

Seminarium - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Katrin Sebastian med kollegor (Universität Bremen): Seminariet kommer beröra lärarutbildningen med fokus på teknikutbildning för lärarstudenter samt närundervisning vs. distans
Kl 10:15
Plats : zoom
För mer information kontakta Anna Ericson, e-post anna.ericson@liu.se , telefon 011-363175.


Sidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19