Göm menyn

Forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi

Forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi vid Linköpings universitet samlar forskare och våra nationella och internationella samarbetspartners.

Forskningsgruppen arbetar kring en stor rad olika områden som ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Vi fokuserar även på de psykologiska aspekterna kring hälsoproblematik vilket inkluderrar kognition, epidemiologi och neuropsykologi. Många projekt arbetar med KBT-behandling via Internet och gruppen genomför randomiserade kontrollerade kliniska studier.

Aktuellt

I AM SAHAInternetbaserad undersökning om mental hälsa bland flyktingar

2020-06-09

Mittuniversitetet och Linköpings universitet genomför nu ett projekt för att undersöka om en ny metod kan fånga upp symptom på psykisk ohälsa bland flyktingar. Vi hoppas att vår metod i framtiden kan bidra till att fler får hjälp.

Läs mer och delta här.

 

GothenburgSWEsrii 2020 - den 11:e svenska kongressen för internet interventioner

2020-01-20

Kongressen kommer i år att hållas i nya fräscha och moderna lokaler i Nya Regionens Hus i Göteborg, bokstavligt talat ett stenkast från Göteborg Centralstation.
Som alltid är kongressen avgiftsfri!
Målet med kongressen är att bidra till utvecklingen och spridningen av de bästa psykologiska internetbaserade interventionerna.

Men på grund av den nuvarande situationen för covid-19 är vi ledsna att meddela att vi har beslutat att skjuta upp SWEsrii-konferensen till hösten 2020.
Vi ser fram emot konferensen och hoppas att ni alla kommer att delta i höst istället! Vi kommer tillbaka till dig med ett nytt datum senare.

Läs mer on kongressen här.

 

LinnéuniversitetetSWEsrii 2018 - den 10:e svenska kongressen för internet interventioner

2018-09-10

SWEsrii 2018 kongressen tar plats den 9e november på Linnéuniversitetet i Växjö. Konferensen kommer att vara en mötesplats för forskare, studenter och kliniker som är intresserade av att använda internet för att mäta, diagnostisera, förebygga och behandla psykiska problem samt angränsande områden. Under en dag kommer det att finnas tid för presentationer av forskningsdata, diskussioner, och för att möta gamla och nya vänner. Språket är engelska och forskare och studenter från alla länder kan lämna sammanfattningar och delta i konferensen.

Läs mer on kongressen här.

 

LIU CampusSWEsrii 2017 - den 9:e svenska kongressen för internet interventioner

2017-06-09

Vi har det privilegium att organisera SWEsrii 2017 kongressen, som tar plats den 11e november på Linköpings universitet. Konferensen kommer att vara en mötesplats för forskare, studenter och kliniker som är intresserade av att använda internet för att mäta, diagnostisera, förebygga och behandla psykiska problem samt angränsande områden.

Läs mer on kongressen här.

 

ESRIIDen 5:e ESRII konferensen i Dublin

2016-03-01

Vi välkomnar er till den 5:e ESRII (European Society for Research on Internet Interventions) konferensen i Dublin, Ireland. Konferensen kommer att hållas 26-27 April 2018. Vi bjuder in forskare att dela sina kunskaper och erfarenheter om hur man använder och utvecklar internetbaserade interventioner. Syftet med vår konferens är att bidra till utveckling och spridning av bästa möjliga psykologiska insatser för att hjälpa människor i nöd.

Läs mer on konferensen här.

 

SWEsrii 2016 - den 8:e svenska kongressen för internet interventioner

2016-11-01

SWEsrii 2016 kongressen tar plats den 11e november på University Health Care Research Centre vid Region Örebro län, och Örebro universitet. Konferensen kommer att vara en mötesplats för forskare, studenter och kliniker som är intresserade av att använda internet för att mäta, diagnostisera, förebygga och behandla psykiska problem samt angränsande områden. Under en dag kommer det att finnas tid för presentationer av forskningsdata, diskussioner, och för att möta gamla och nya vänner. Språket är engelska och forskare och studenter från alla länder kan lämna sammanfattningar och delta i konferensen.

 

Den 4:e ESRII konferensen i Bergen, Norge

2016-03-01

Vi välkomnar er till den 4:e ESRII (European Society for Research on Internet Interventions) konferensen i Bergen, Norge. Konferensen kommer att hållas 22-23 september 2016 vid Fakulteten för psykologi vid Universitetet i Bergen. Vi bjuder in forskare att dela sina kunskaper och erfarenheter om hur man använder och utvecklar internetbaserade interventioner. Syftet med vår konferens är att bidra till utveckling och spridning av bästa möjliga psykologiska insatser för att hjälpa människor i nöd.

 

InsomniaTre av fyra slapp sömnproblem när de fick KBT via internet

2015-05-26

Forskare vid Linköpings universitet tillsammans med kollegor från Karolinska Institutet har visat att KBT via internet har god effekt vid allvarliga sömnproblem, lika god som gruppbehandling. Studien är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Behaviour Research and Therapy.

 

Rapport om IVIN-projektet

2015-04-02

IVIN-behandlingen är en del av ett projekt som har tillhandahållit kognitiv beteendeterapi (KBT), i ett väglett självhjälpsformat, via internet. Målgruppen för studien utgjordes av personer med självupplevda svårigheter att reglera ilska och aggressioner eller utagerande beteenden i en eller flera nära relationer. Projektet genomfördes som ett uppdrag förmedlat via Socialstyrelsen.

Här finns en rapport som presenterats för uppdragsgivarna.

 

Sverige radioProf. Gerhard Andersson intervjuas av Sverige Radio

2014-10-27

Professor Gerhard Andersson var gäst på P4:s eftermiddagsprogram den 27 oktober, där han pratade om våra forskningsområden, om depression och hur man kan använda sig av internet för behandlingen.

Lyssna på intervjun på P4:s hemsida.

 

The Internet and CBT: a Clinical GuideNy bok: "The Internet and CBT: a Clinical Guide"

2014-10-24

Professor Gerhard Andersson publicerar oktober 2014 en ny bok på engelska, "The Internet and CBT: A Clinical Guide", som beskriver hur kognitiv beteendeterapi kan levereras via Internet, e-post, öppna accessprogram, communities och via smartphone.

Den visar hur dessa alternativa metoder för KBT stöd kan integreras i en hektisk praktik och den är ovärderligt för alla KBT läkare och studenter som vill veta mer om att bedöma och stödja människor på innovativa sätt.

Du kan läsa mer och köpa boken här.

 

Nordiska MedicinprisetProf. Gerhard Andersson tilldelas Nordiska Medicinpriset 2014

Det Nordiska medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas varje år ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation.

I år delas priset av Professor Erkki Isometsä, Helsingfors universitet och Professor Gerhard Andersson, Linköpings universitet och Karolinska Institutet och den officiella tilldelningen äger plats på Svenska Läkaresällskapets Riksstämma i Stockholm torsdagen den 4 december 2014.

Läs mer här.

 

Gehard Andersson Prof. Gerhard Andersson är vinnaren av Stora Psykologpriset 2014

Stora Psykologpriset uppmärksammar psykologer som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser.

Årets ceremoni tog plats i Stockholm den 7:e oktober 2014 och vinnaren blev Prof. Gerhard Andersson. Med sitt arbete som praktiker och forskare har Gerhard bidragit till att göra psykologiska behandlingsmetoder tillgängliga för alla, även för dem som bor på orter där psykologisk behandling varit svår att få.

 

ISRIIISRII 7:e vetenskapliga konferens i Valencia

Den Internationella föreningen för forskning om internet interventioner (ISRII) anordnar den 7:e vetenskapliga konferensen i Valencia den 23-25 ​​oktober 2014.

De tre dagars omfattande program kommer att innehålla presentationer och diskussioner om grundläggande design och utveckling, kliniska prövningar, integration av e-hälsointerventioner i vården, spridning (distribution och marknadsföring), och politiska konsekvenser. Målet är att skapa levande diskussion och samarbete både inom och mellan alla dessa områden.

Några medlemmar från vår forskargrupp kommer att vara i Valencia för att presentera vårt arbete samt delta i workshops och vetenskapligt utbyte.

För mer information besök konferensens hemsida.


Internet & AudiologyVälkomna till det första internationella mötet om Internet och Audiologi

Vi bjuder nu forskare och andra intresserade att komma till Linköping för det första internationella mötet om Internet och Audiologi, som kommer att hållas den 3-4 oktober 2014. Detta är inte en typisk konferens eftersom det inte blir någon konferensavgift.

Vi välkomnar in sammanfattningar för korta presentationer (15 minuter) och avsikten är att presentera ny och innovativ forskning och att hålla diskussioner inom detta framväxande område. Konferensen kommer att hållas på Linköpings universitet och antalet delegater är begränsat till 120.

Ytterligare information och anmälan finns på konferensens hemsida: www.internetaudiology.com.

 

BTF årets avhandling

2014-04-09

Lise Bergman Nordgren disputerade den 20 december 2013 med sin avhandling med ”Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders”, vid Linköpings universitet. På Beteendeterapeutiska föreningens årskongress i Göteborg den 31 mars  Lise Bergman Nordgren pris för Årets doktorsavhandling inom KBT. Läs mer här. Stort grattis Lise!

Lise Bergman Nordgren och hennes kollegor har skräddarsytt behandlingar för varje patients unika sjukdomsbild och bakgrund. Både självrekryterade patienter och patienter remitterade från vårdcentraler och studenthälsor upplevde en i genomsnitt medelstor förbättrad livskvalitet och symtomreduktion efter behandlingen. Effekter som håller i sig i upp till två år efter behandlingsavslut.

– Effekten är likvärdig den förbättring som en patient i traditionell öga mot öga-terapi upplever, säger Lise Bergman Nordgren.Detta trots att patienten alltså själv ”äger” sin behandling.

 

Ny tidskrift - Internet Interventions

2014-04-03

Internet Interventions är en nystartad tidsskrift för internet interventioner för publicering, peer-reviewes och forskning inom internetbehandling och omkringliggande områden.

Gerhard Andersson är editor-in-chief och Per Carlbring, Stockholms universitet är associate editors tillsammans med Helene Riper från Vrije universitete i Amsterdam, Nederländerna.

Internet Interventions välkomnar artiklar om följande områden:

• Intervention studies targeting the promotion of mental health and featuring the Internet and/or technologies using the Internet as an underlying technology, e.g. computers, smartphone devices, tablets, sensors.
• Implementation and dissemination of Internet interventions.
• Integration of Internet interventions into existing systems of care.
• Descriptions of development and deployment infrastructures.
• Internet intervention methodology and theory papers
• Internet-based epidemiology
• Descriptions of new Internet-based technologies and experiments with clinical applications
• Economics of internet interventions (cost-effectiveness)
• Health care policy and Internet interventions
• The role of culture in Internet intervention
• Internet psychometrics
• Ethical issues pertaining to Internet interventions and measurements
• Human-computer interaction and usability research with clinical implications
• Systematic reviews and meta-analysis on Internet interventions.

Besök hemsidan www.sciencedirect.com/journal/internet-interventions och läs Per Carlbrings presentation av Internet Interventions här. Läs mer om Internet Interventions på LiU-Nytt.

 

Internetstöd bra för hörselskadade

2014-03-14

Rehabiliteringsprogram på nätet för hörapparatanvändare minskar hörselrelaterade problem, ökar delaktigheten och det psykosociala välbefinnandet. Det visar en ny avhandling från Linköpings universitet.

Drygt fem procent av världens befolkning har någon typ av hörselnedsättning. Det gör hörselnedsättning till ett av de vanligaste funktionshindren.
 - Förutom de direkta uppenbara negativa effekterna av en hörselnedsättning, som att inte uppfatta tal och musik, så får den också ofta indirekta konsekvenser. När det blir svårt att kommunicera med andra kan man känna sig ensam, isolerad och frustrerad, säger Elisabet Sundewall Thorén, vid Linköpings universitet.

I det internetbaserade rehabiliteringsprogrammet som deltagarna i studierna som ingick i Sundewall Thoréns avhandling, uppmanas deltagarna att utforska svåra situationer, som fester eller möten, med många samtidiga ljudkällor. Tanken är att de ska ta reda på var de bör placera sig i ett rum för att höra bäst. Resultatet blev att deltagarna i studien kände sig också mer delaktiga och att det psykosociala välbefinnandet förbättrades.

Elisabet Sundewall Thorén disputerade den 27 februari 2014 med ”Internet interventions for hearing loss. Examining rehabilitation, self report measures and internet use for hearing-aid users.

Ny metod ger hjälp efter svåra förlossningar

2014-02-17

P4 Malmöhus sände den 13 februari ett reportage om studien Laura som just nu rekryterar personer som hade en jobbig förlossning och har svårt att gå vidare. Lyssna på Katri Frankenstein psykologistudent här. TV4 Linköping sände samma dag ett reportage med forskningsledare Katri Neiminen.

 

Välkommen George!

2014-02-11

Forskargruppen välkomnar George Vlaescu, systemförvaltare och webmaster som under tiden Alexander Alasjö är föräldrarledig kommer att arbeta med bland annat gruppens internetbehandlingsplattformar.

Nätterapi kan hjälpa hörselskadade

2014-02-10

Dålig hörsel är ett vanligt problem och försämrar ofta livskvalitén. Nu testar en forskargrupp från Linköpings universitet en ny psykologisk behandling och söker lämpliga deltagare.

Forskargruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi från Linköpings universitet prövar en ny psykologisk behandling för personer med en hörselnedsättning som de upplever påverkar det psykiska välmåendet. Behandlingen sker på internet och är baserad på Acceptance and commitment therapy (ACT), vilket är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Målet är att öka psykologisk flexibilitet och meningsfulla aktiviteter i livet.
– Aldrig förr har psykologisk behandling för hörselnedsättning varit tillgänglig för vem som helst att göra på egen hand, säger professor Gerhard Andersson, huvudansvarig forskare för projektet och framträdande profil inom behandling via internet.

Projektet startade den 17 januari 2014 och finns tillgängligt via acthor.iterapi.se Deltagande är gratis och vi söker dig som upplever att du hör dåligt, samt att ditt liv begränsas av detta.

Skräddarsydd internetförmedlad KBT är effektiv mot ångest

2014-01-27

KBT på internet har visat sig vara effektivt mot ett stort antal psykiatriska tillstånd i en rad studier de senaste 15 åren. Men behandlingsmanualerna som används riktas oftast bara mot en enda diagnos, och när det gäller ångest så är det vanligtvis så att en och samma person lider av flera ångestsjukdomar (och även depression) samtidigt.
– Därför har vi undersökt effekten av att skräddarsy internetförmedlad KBT-behandling för patienter med en eller flera psykiatriska diagnoser, till exempel samtidig social fobi, paniksyndrom och depression, säger Lise Bergman Nordgren. Hon har nyligen disputerat med en avhandling om just detta, vid Linköpings universitet.

Lise Bergman Nordgren disputerade den 20 december 2013 med ”Individually tailored internet-based cognitive behavioural therapy for anxiety disorders”, vid Linköpings universitet.

 

ESRII-konferensen i Linköping blev en succé!

2013-10-29

Den 3-4 oktober genomfördes ESRIIs, The European Society for Research on Internet Interventions, andra konferens på Vallfarten på Linköpings universitet. ESRII är en ideell organisation som värnar vetenskapligt samarbete inom ”eHealth interventions”. Cirka 150 personer från Sverige, Nederländerna, England och Spanien samlades för att delta på konferensen. Se bilder från konferensen på Per Carlbrings hemsida, klicka här och läs programmet här.

 

Forskargruppen hälsar Anna, Elisabeth och Juana välkommen!

2013-08-23

Anna Geraedts är doktorand från VU i Amsterdam, Elisabeth Ingo utredare som kommer arbeta inom FAS-IT och handikappvetenskapen och Juana Maria Breton professor från universitat Jaume kommer att arbeta inom forskargruppen under höstterminen och sitter på plan 3 i I-huset.

Välkommen!

 

Trevlig sommar!

2013-06-19

Under året har vi arbetat med flera intressanta projekt som gällt bland annat våld i relationer och depressionsbehandling. Vi har haft flera internationella samarbeten och som vanligt forskat om internetbaserad behandling. Vi har även fokuserat behandling med hjälp av smartphones. Tinnitus är ett fortsatt intresse samt forskning om hörselscreening via nätet. Vi har fortsatt hög takt vad gäller publiceringar och i höst kommer två av gruppens medlemmar disputera. Vi ser fram emot en spännande och händelserik höst.

Trevlig sommar!

ESRII - European Society for Research on Internet Interventions, second European meeting 3-5 oktober 2013 Linköpings universitet

2013-04-24

Den 3-5 oktober 2013 arrangeras ESRII sin andra konferens som går av stapeln vid Linköpings universitet. Professor Gerhard Andersson och Per Carlbring arrangerar tillsammans med erfarna forskare från hela Europa konferensen som kommer samla ungefär 150 forskare inom internetbehandling och psykologi. Konferensen hemsida hittar du här - deltagande på konferensen är gratis.

 

Släpp kontrollen - lev ett fullgottliv med tinnitus

2013-03-27

Hugo Hesser disputerade den 25 mars med "Tinnitus in context. A contemporary contextual behavioral approach" om att personer som trycker undan känslor, oönskade tankar och fysiologiska sensationer lider oftare av tinnitus. Men just dessa personer kan också ha större glädje av behandlingar som bygger på acceptans och närvaroträning. Hugo Hesser är psykolog och nybliven doktor i handikappvetenskap med inriktning mot klinisk psykologi.

Nätet som terapirum i P1

2013-03-19

När psykologer satsar på internet och appar - vad händer då med diagnosen, som rimligen borde föregå all behandling? Behövs inte den personliga kontakten mellan klient och terapeut? Och hur får man snabbast en diagnos - och behandling? Det intervjuas Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi och pionjär inom internetbehandling, om i P1 Vetandets värld. Lyssna här.

Anmäl ditt intresse till psykologisk behandling via internet

2013-03-11

studie.nu kan du anmäla ditt intresse till ett antal behandlingsstudier som just nu pågår eller snart ska startas upp vid institutionerna för psykologi (eller motsvarande) vid Linköpings Universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet, Lunds universitet samt vid Karolinska Institutet.

Samtliga forskningsprojekt är etikgranskade och deltagande är alltid kostnadsbefriat.

Internetbehandling för våldsdrabbade

2013-01-29

Att bli utsatt för våld i en nära relation är vanligt. Behovet av medicinska och psykologiska stödinsatser till dem som utsatts är stort både under tiden som relationen pågår och efter att den avslutats. Vanliga problem är olika ångesttillstånd som posttraumatiskt stressyndrom och depression.

Socialstyrelsen har beviljat medel till behandlingsprojekt för personer, både kvinnor och män, som varit utsatta för någon form av våld av en partner i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt. Deltagarna har kontinuerlig kontakt via internet med sin behandlare. Projektet leds av professor Gerhard Andersson. Läs mer om forskningsprojektet Iris på LiU-Nytt.

 

Bra respons på hörseltest på nätet

2013-01-23

Att gå till tandläkaren för att kolla sina tänder och till optikern för att testa synen det gör dom flesta. Men att testa sin hörsel är ovanligare. Thomas Lunner, adjungerad professor, Gerhard Andersson professor och Peter Molander doktorand, alla från IBL på Linköpings universitet prövar i ett forskningsprojekt om hörseln på ett enkelt sätt kan testas via nätet. En pilotstudie med 300 deltagare har dragit igång och gensvaret har varit bra. Resultaten från hörselscreeningen kommer att ligga till grund för åtta delstudier med nio LiU-forskare inkopplade, bland annat från Linnécentrum Head (Hearing and Deafness) vid Institutet för handikappvetenskap. Med i projektet är också Hörselbron och Eriksholm Research Centre. Läs mer om forskningsprojektet här.

Testa din hörsel på horselscreening.se

 

God jul och gott nytt åt!

2012-12-20

 

Deppighet behandlas med app på mobilen

2012-12-11

Med några knapptryckningar på mobilens app kan du dämpa depression och bli mer motiverad att boka in en fika med en vän. Doktoranden Hoa Ly har korsbefruktat KBT-behandling med prylen som många har nära till hands – en mobiltelefon. Läs mer om Hoa Lys arbete med mobilappar här.

Hörseltest på nätet ska ge snabbare hjälp

2012-12-10

Att med åren höra sämre är vanligt. Även fast god hjälp finns att tillgå tar det ofta uppemot tio år från det att hörseln har blivit sämre till att individen söker hjälp. För att sänka trösklarna för att söka hjälp startar Linköpings Universitet nu ett forskningsprojekt där vem som helst kan gå in på en webbsida för att med ett helt nytt test kontrollera hur det står till med hörseln.
- "Aldrig förr har ett TFS-test (Temporal Fine Structure*) varit tillgängligt för vem som helst att göra på egen hand. Genom ett sådant test får vi bättre möjlighet än tidigare att avgöra hur väl en person hör i situationer där det också finns mycket bakgrundsljud. Många klarar av samtal i tysta rum, men när man tappat förmågan att föra ett samtal i sorlet på en restaurang eller bullret från livlig trafik kan det vara ett första tecken på att hörselförmågan försämrats", säger Gerhard Andersson, som tillsammans med Thomas Lunner och Peter Molander ansvarar för projektet.

Anmäl dig på horselscreening.se.

Internetbaserat behandling för personer med våld i nära relation

2012-11-08

Forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att utveckla internetbaserat stöd och behandling för personer med våld i relationer och risk för våld. Uppdraget kommer att starta i slutet på 2012 och pågå fram till 2014 och ledas av professor Gerhard Andersson.

Publiceringar

2012-10-12

Ny artikel skriven av: Andersson, E., Enander, J., Andrén, P., Hedman, E., Ljótsson, B., Hursti, T., Bergström, J., Kaldo, V., Lindefors, N., Andersson, G., & Rück, C. (2012). Internet-based cognitive behaviour therapy for obsessive-compulsive disorder: a randomised controlled trial. Psychological Medicine, 42, 2193-2203.

För att ta del av fler artiklar och böcker, klicka här.

Beviljade medel för internetbehandling för stress bland mellanchefer

2012-10-11

Forskningsgruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi har beviljats medel från FAS för studien i-STRESS, individanpassad vägledd beetendeterapi via Internet för behandling av stressrelaterad ohälsa bland mellanchefer. Studien kommer att starta under 2012 och fortsätta fram till 2015 och bedrivas av professor Gerhard Andersson och doktoranderna Robert Persson Asplund och Jesper Dagöö.

Äldre får terapi via Internet

2012-09-18

Fler än var tionde person över 65 år lider av depression eller nedstämdhet, enligt statistik från Socialstyrelsen. Nu vill Linköpings Universitet, under ledning av professor Gerhard Andersson, satsa på psykologisk behandling för äldre - via Internet, något som P4 Östergötland uppmärksammar, lyssna här och läs mer på LiU Nyheter här.

 

Om du är 60 år eller äldre och lider av ångest och nedstämdhet kan du anmäla dig till studien här.

 

Gerhard Andersson föreläser vid BUP-kongressen i Stockholm 2012

2012-08-15

Se klippet här.

Uppstartsfika

2012-08-09

Terminens första forskargruppsfika sker den 23 augusti på Linköpings universitet. Medarbetare i forskningsgruppen är varmt välkomna. Vi bjuder på kaffe och tillbehör.

Glad sommar!

2012-06-28

Terminen på Linköpings universitet har nått sitt slut och Forskargruppen för Internet, hälsa och klinisk psykologi önskar en glad sommar! Läs gärna om våra förekomster i media här.

Psykodynamisk terapi i nytt format

2012-06-05

Psykodynamisk terapi via Internet är effektiv vid behandling av depression. Det visar en studie vid LiU, gjord av Robert Johansson, doktorand i klinisk psykologi, och medarbetare.

Internetterapi för unga nominerat till Guldlänken

2012-04-10

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid Landstinget i Östergötland är nominerad till Guldlänken med ett innovativt projekt. Ungdomar mellan 15 och 19 år ska för första gången få KBT-behandling för ångest och oro på internet. Projektet är ett samarbete mellan barn – och ungdomspsykiatrin i landstinget och forskare vid Linköpings universitet, bland annat Malin Gren Landell och Gerhard Andersson.

Pågående forskning

2012-02-28

Allt deltagande i projekten är avgiftsfria och forskningen är etikgranskad.

  • Ångestbehandling för äldre som är 60 är eller äldre och som lider av ångest (oro, panikattacker, social ångest) och eller nedstämdhet. Läs mer om Elsa-projektet här.
  • Den första kurdiska KBT-behandlingen för depression på kurdiska (sorani) i en ny studie om internetbaserad psykologisk behandling. Läs mer om Safin-projektet här.
  • Parterpari för samkönade par för de som har svårt att komma överens, grälar eller bråkar ofta om samma saker utan att finna en lösning. Läs mer om Mika-projektet här.
  • Internet som stöd för att upptäcka hörselskador, för de som har hörselnedsättning som påverkar vardagen.
  • Behandling av social fobi via smartphone. Läs mer om mSofie-projektet här.
  • Depressionsbehanding via internet och smartphone-applikation. Läs mer om Disa-projektet här.
  • Behandling av ångest och nedstämdhet via KBT med stöd av internet.

 

En del av forskargruppen

Sidansvarig: george.vlaescu@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-11-08