Göm menyn

Forskningsmedel

Forskningen finansieras främst av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap FAS, Vetenskapsrådet, EU:s sjunde ramprogram, samt Linköpings universitet. Flera andra anslagsgivare finns också, till exempel Cancerfonden, Hörselfonden, Folkhälsoinstitutet samt Forskningsrådet i sydöstra Sverige (FORSS).


Sidansvarig: george.vlaescu@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-01