Göm menyn

Avdelningen för handikappvetenskap

Bilder med koppling till handikappvetenskap

Avdelningen för handikappvetenskap bildades 2012. Avdelningen har ett tvärvetenskapligt synsätt som tar sig uttryck genom att medarbetarna har olika bakgrund, forskningen har teori och metod från många olika discipliner och undervisningen belyser handikappvetenskap från många olika perspektiv. Stora delar av avdelningens forskning sker inom Institutet för handikappvetenskap och Linnécentrum HEAD.

kontakt

Avdelningschef

Håkan Hua
013-28 58 86
hakan.hua@liu.se

Forskningsledare

Jerker Rönnberg
013-28 21 07
jerker.ronnberg@liu.se

Administration

Grundutbildning
Fredrik La Fleur
013-28 21 04
fredrik.la.fleur@liu.se

Forskarutbildning
Maria Hugo-Lindén
013-28 20 30
maria.hugo-linden@liu.seSidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Aug 16 13:32:22 CEST 2016