Göm menyn

Sidor för dig som är antagen till forskarutbildning vid IBL


Forskarutbildningsämnen vid IBL i Linköping

Handikappvetenskap

Pedagogik

Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv

Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande

Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning    

Psykologi

Sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv

 

Forskarutbildningsämnen vid IBL i Norrköping

Naturvetenskapernas didaktik

Teknikens didaktik

Pedagogiskt arbete

 

Kontakt

Forskarutbildningsstudierektor Linköping

Sally Wiggins Young, 013-28 46 40, sally.wiggins.young@liu.se

Handikappvetenskap, Pedagogik, Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning, Psykologi, Sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv

 

Forskarutbildningsstudierektor Norrköping

Cecilia Axell, 011-36 32 27, cecilia.axell@liu.se

Naturvetenskapernas didaktik, Teknikens didaktik, Pedagogiskt arbete

 

Forskarutbildningsadministration Linköping

Britt-Marie Alfredsson, 013-28 24 09, britt-marie.alfredsson@liu.se

Pedagogik, Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv, Pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande, Pedagogik med ämnesdidaktisk inriktning, Psykologi, Sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv

 

Maria Hugo-Lindén, 013-28 20 30, maria.hugo-linden@liu.se

Handikappvetenskap

 

Forskarutbildningsadministration Norrköping

Anna Ericson, 011-36 31 75, anna.ericson@liu.se

Naturvetenskapernas didaktik, Teknikens didaktik, Pedagogiskt arbete


Sidansvarig: britt-marie.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-17