Göm menyn

Lathund för doktorander

OBS! Detta dokument är en vägledning och inget reglemente. Det är också ständigt under utveckling vilket innebär att informationen till viss del kan förändras.

Denna lathund vänder sig till doktorander vid IBL och IHV. Det är tänkt att den skall fundera som ett referensverk dit du som doktorand kan vända dig i första hand, om det är någonting du funderar över. Viktigt att notera är att alla sidor inte är gemensamma för IBL- och IHV-doktorander. När de inte är gemensamma är detta angivet i menyalternativen.


Sidansvarig: britt-marie.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Jan 02 16:24:59 CET 2013