Göm menyn

Kursutbud

Forskarutbildningen vid institutionen för beteendevetenskap och lärande erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är dock att man är antagen till någon forskarutbildning. För frågor eller amälan kontakta 
Britt-Marie Alfredsson, britt-marie.alfredsson@liu.se, 013-28 24 09

 

Vårterminen 2019

Kvalitativa metoder, grundläggande kurs 7,5 hp
Kursansvarig: Per Andersson
Kursplan

Kvantitativa metoder, fördjupningskurs 7,5 hp
Kursansvarig: Per Andersson
Kursplan

Utbildningssociologi 7,5 hp
Kursansvarig: Daniel Persson Thunqvist
Kursplan

Academic Writing and the Publication Process 7,5 hp
Kursansvarig: Rachel Ellis
Kursplan

Narrativa forskningsansatser - identitet och kontext 7,5 hp
Kursansvarig: Håkan Löfgren
Kursplan

Introduktion till strukturell ekvationsmodellering 10 hp
Kursansvarig: Hugo Hesser
Kursplan

____________________________________________________________________________________________________________

Höstterminen 2018

Kvantitativ metod, grundläggande kurs 7,5 hp
Kursansvarig: Ulf Träff
Kursplan
 

Kvantitativ metod, fördjupningskurs 7,5 hp
Kursansvarig: Ulf Träff
Kursplan

Lärandeteorier 7,5 hp
Kursansvarig: Maria Gustavsson
Kursplan

Baskurs: avancerad psykologi 15 hp
Kursansvarig: Gerhard Andersson
Kursplan

Intervjumetodik 7,5 hp
Kursansvarig: Per Andersson
Kursplan
 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

 


Sidansvarig: britt-marie.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Dec 11 13:54:38 CET 2018