Göm menyn

Kursutbud

Forskarutbildningen vid institutionen för beteendevetenskap och lärande erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är dock att man är antagen till någon forskarutbildning. För frågor eller anmälan kontakta 
Britt-Marie Alfredsson, britt-marie.alfredsson@liu.se, 013-28 24 09

Vårterminen 2020

Kvantitativ metod, grundläggande kurs 7,5 hp (kursen kommer att gå under veckorna 6-12)
Kursansvarig: Ulf Träff
Kursplan

Kvantitativ metod, fördjupningskurs 7,5 hp (kursen kommer att gå under veckorna 6-12)
Kursansvarig: Ulf Träff
Kursplan

Arbete och identitet 7,5 hp
Kursansvarig: John Boman
Kursplan

Utvecklingspsykologiska, socialpsykologiska och sociologiska perspektiv på mobbning bland barn och ungdomar 7,5 hp
Kursansvarig: Robert Thornberg
Kursplan

Tvärvetenskaplig forskningsmetod - disability research 7,5 hp
Kursansvarig: Örjan Dahlström
Kursplan

Observation som forskningsmetod 7,5 hp
Kursansvarig: Eva Hammar Chiriac
Kursplan

Academic Writing and the Publication Process 7,5 hp (kursen kommer att gå under veckorna 13-19)
Kursansvarig: Rachel Ellis
Kursplan
 

_______________________________________________________________________________________________________________

Höstterminen 2019

Vetenskapsteori och forskningsetik 7,5 hp (30/9 kl. 10-12, 2/10 kl. 13-15, 14/10 kl. 10-12, 23/10 kl. 13-15, 25/10 kl. 10-12, 6/11 kl. 10-12, 12/11 kl. 13-15, 25/11 kl. 13-16, 6/12 kl. 9-12, 16/12 kl. 13)
Kursansvarig: Ulrik Lögdlund
Kursplan


Basic course: Advanced Psychology 15 hp
Kursansvarig: Gerhard Andersson
Kursplan

 

Didaktik och undervisningsprocesser 7,5 hp
Kursansvarig: Katarina Eriksson Barajas
Kursplan

 

Modern sociologisk teori 7,5 hp
Kursansvarig: Louise Svensson
Kursplan

____________________________________________________________________________________________________________

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

 


Sidansvarig: britt-marie.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-07