Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller kommer tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Kursutbud

"Högskolepedagogisk kurs"

Se riktlinjerna nedan gällande poäng och tillgodoräknande av Didacticums högskolepedagogiska kurser inom ramen för forskarutbildningen.

kursens hemsida 

Riktlinjer för poäng och tillgodoräknande av Didacticum kurser

Filosofiska fakulteten och Utbildningsvetenskap har också var sin hemsida med en sammanställning över aktuella kurser vid respektive fakultet, alternativt hänvisning till institutionernas kurssidor. Se nedanstående länkar.

Fil faks hemsida: https://www.filfak.liu.se/forskarutbildning/forskarutbildningskurser/?l=sv

Utbildningsvetenskaps hemsida: https://old.liu.se/uv/forskutb/studietiden?l=sv#kurser

Schema över när obligatoriska kurser inom forskarutbildningsämnena pedagogik, psykologi och sociologi ges.

 

Doktorandprogrammet/Feelgood

Doktorandprogrammet IBL på Feelgood

Forskarutbildningen vid institutionen för beteendevetenskap och lärande erbjuder följande kurser. Doktorander från andra institutioner och andra lärosäten får delta i mån av plats. Kravet är dock att man är antagen till någon forskarutbildning. För frågor eller anmälan kontakta forskningsadministration@ibl.liu.se

 

Höstterminen 2023

Qualitative Methods, Basic Course 7,5 hp (Kursen ges digitalt)
Kursansvarig: Michael Tholander
Kursplan

Qualitative Methods, Advanced Course 7,5 hp (Kursen ges digitalt)
Kursansvarig: Michael Tholander
Kursplan

OBS! Då kurserna i Qualitative Methods till står del samläses, kan man endast läsa och få poäng (7,5 hp) för en av kurserna.

Baskurs: avancerad psykologi 15 hp  INSTÄLLD
Kursansvarig: Gerhard Andersson
Kursplan

Modern sociologisk teori 7,5 hp
Kursansvarig: Marcus Persson
Kursplan

Grundad teori 7,5 hp  INSTÄLLD
Kursansvarig: Camilla Forsberg
Kursplan

Vuxenutbildningens uppdrag: bildning, demokrati och anställningsbarhet 7,5 hp
Kursansvarig: Henrik Nordvall
Kursplan

Datahantering och statistiska analyser i R (kursen ges på följande datum och tider: 28/8, 5/9, 11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10, 16/10, 23/10 samtliga tillfällen kl. 9-15)
Kursansvarig: Örn Kolbeinsson
Kursbeskrivning

Disability Research 7,5 hp  INSTÄLLD
Kursansvarig: Josefine Andin
Kursplan

Tvärvetenskaplig forskningsmetod och tillämpningar 7,5 hp
Kursansvarig: Örjan Dahlström
Kursplan

Analys av doktorsavhandlingar 4,5 - 7,5 hp
Kursansvarig: Maria Simonsson OBS! Anmälan till kursen görs direkt till maria.simonsson@liu.se
Kursplan

_________________________________________________________________________________________________________________

Vårterminen 2023

Quantitative Methods, Basic Course 7,5 hp
Kursansvarig: Ulf Träff
Kursplan

Quantitative Methods, Advanced Coruse 7,5 hp
Kursansvarig: Ulf Träff
Kursplan

OBS! Då kurserna i Quantitative Methods till står del samläses, kan man endast läsa och få poäng (7,5 hp) för en av kurserna.

Utbildningssociologi 7,5 hp
Kursansvarig: Daniel Persson Thunqvist
Kursplan

Intervjumetodik 7,5 hp
Kursansvarig: Per Andersson
Kursplan

Introduction to functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI) 3 hp, INSTÄLLD
Kursansvarig: Josefine Andin
Kursplan

Introduction to electro- and magnetoencephalography (EEG and MEG) 3 hp, INSTÄLLD 
Kursansvarig: Carine Signoret
Kursplan

Introduction to brain imaging 1,5 hp, INSTÄLLD
Kursansvarig: Josefine Andin
Kursplan

Teknikfilosofi och teknikdidaktik 6 hp
Kursansvarig: Jonas Hallström OBS! Anmälan görs direkt till jonas.hallstrom@liu.se
Kursplan

Kursbeskrivning

Fritidshemmet som institutionell arena och forskningsfält 7,5 hp
Kursansvarig: Helene Elvstrand OBS! Anmälan görs direkt till helene.elvstrand@liu.se
Kursplan

Forskning i naturvetenskapernas och teknikens didaktik – en introduktion, 15 hp
(startade hösten 2022 och avslutas i juni 2023)
Kursansvarig: Konrad Schönborn
Kursplan

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


  

 


Sidansvarig: britt-marie.alfredsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-05-25