Göm menyn

FOG – Forum för organisations- och gruppforskning finns inte mer. 

FOG bildades i början av 1990-talet som en forskargrupp knuten till Institutionen för pedagogik och psykologi vid Linköpings universitet. 2004 ombildades FOG till ett nätverk och bytte då namn till Forum för organisations- och gruppforskning. I januari 2015 beslutades att FOG upphör. Denna sida och listan med rapporter kommer att ligga kvar.

 


Sidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-03-27