Göm menyn

Intresseanmälan/Application

[English below]

Är du intresserad av att delta i vårt projekt?

Deltagande innebär ett eller ett par besök på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet. Besöken tar vanligtvis mellan 30 och 60 minuter. En del av studierna följer vi upp med nya besök efter ett antal månader för att undersöka hur barnets utveckling fortskrider.

Om du vill ha mer information om deltagande i vårt projekt kan du fylla i formuläret nedan och vi kontaktar dig snarast möjligt. Fyll i fälten och klicka på "Skicka". Intresseanmälan är på inget vis bindande.


Are you interested in participating in our project?

Participating in a project means a couple of visits to the Department of Behavioural Sciences and Learning at Linköping University. Visits take between 30 and 60 minutes. In some studies there are follow-up studies after a couple of months to see how your child's skills are developing.

If you would like more information about participating in our studies, please fill in the form below and we will contact you as soon as possible. Your application is not binding.

Barnets namn/Your child's name

Född: (åååå-mm-dd)/Born: (yyyy-mm-dd)

Förälder/Parent

Telefon/Phone

E-mail

Värt för oss att veta/Is there something we need to know?


Sidansvarig: elin.adolfsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-05-11