Göm menyn

Arbetsplatsförlagd utbildning 7,5hp

Den studerande ska under perioden arbeta under gängse villkor och förhållanden på en arbetsplats som den studerande själv anskaffar. Tillsammans med lärare och i samråd med handledare på arbetsplatsen, ska den studerande välja ett organisationsspecifikt problem att fördjupa sig i. Detta problem ska studenten senare redovisa i form av skriftlig rapport som ska behandlas vid ett seminarium. Vidare ska den studerande i samband med den arbetsplatsförlagda utbildningen inhämta kunskaper om arbetsplatsens organistion, mål, beslutsfattande och verksamhet. Dessa kunskaper ska studenten dokumentera samt senare redovisa och diskutera vid seminarier.

 

Kursansvarig: Louise Svensson

Administratör: Maria Fält
 


Kursinformation

759G52

Kursplan

Fr o m våren 2016 finns alla kursspecifika dokument i LISAM

Information om utomlands-APU

Det finns möjlighet att göra APU:n utomlands. Är ni intresserade av att göra APU:n utomlands måste ni teckna försäkringen Student-UT som tillhandahålls av Kammarkollegiet.  Läs mer om denna försäkring och försäkringsavtal här:  

http://www.student.liu.se/ut/filosofiska-fakulteten/forsakringar?l=sv

Se främst under ”Student-UT försäkringen för studier eller praktik utomlands på egen hand, s k free-mover” och läs mer på Kammarkollegiets hemsida som finns länkad från ovanstående sida.

Generellt sett gäller samma villkor oavsett i vilket land du utför APU:n, t ex att uppdrag och organisation ska godkännas av kursansvarig. Mer information om villkoren finns i kursplanen och i övriga dokument under kursspecifika dokument till höger.  

 


Sidansvarig: maria.falt@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 08 14:48:03 CET 2016