Göm menyn

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL

 

Aktuellt

2015-08-28

Framläggning av examensarbeten den 11 sep 2015

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 10 arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-16.30 fredag den 11 sep. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2015-06-16

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 11 sep 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 14 aug, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 26 aug. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-05-26

Framläggning av examensarbeten den 4-5 juni 2015

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 20 arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-15.15 torsdag den 4 juni och fredag den 5 juni. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2015-05-04

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 4-5 juni 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 8 maj, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 20 maj. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-04-02

Framläggning av examensarbeten den 10 apr 2015

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 5 arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-14.00 fre den 10 apr. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2015-03-17

WORKSHOP I INFORMATIONSSÖKNING

Universitetsbiblioteket medverkar inom ramen för lärarprogrammets metodstrimma med en workshop i informationssökning. Här kan du få hjälp med att hitta vetenskaplig litteratur, både artiklar och annat material, till examensarbetet. Lokalen är HBUS1, plan 2 ( = entréplanet) som är Vallabibliotekets stora undervisningsrum, Hus D. OBS! Samling sker vid lånedisken. Max 12 deltagare per tillfälle (blir anmälningarna färre än 4 ställs tillfället in).

Innehåll:

  • Om det finns önskemål ges repetition av bibliotekets lokala katalog, sökning och beställning av litteratur.
  • Genomgång och sökning i Libris (den svenska nationalkatalogen) samt beställning av fjärrlån.
  • Göra sökningar i nationella och internationella databaser, framför allt svenska SwePub och den internationella pedagogiska databasen ERIC.
  • För att kunna vidga sökningen utanför det pedagogiska fältet tittar vi även på bibliotekets samsökningstjänst UniSearch.
  • Fritextsökning och sökning efter relevanta och vedertagna ämnesord till examensarbetet.

Ditt ämnesval för examensarbetet, ska ligga till grund för kursens övningar. Ange gärna kort vad du ska skriva om vid anmälan. Välkommen att boka någon av nedanstående två tider!

Vecka 14

Tisdag 31/3 kl 13.15-16

Onsdag 1/4 kl 9.15-12

Anmälan: solveig.lundin@liu.se alt marie.wiberg@liu.se

Sista anmälningsdag är fredag 27/3.

 

2015-03-06

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 10 apr 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 20 mars, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 1 april. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-02-27

Kursstart för examensarbetet vt-15

Måndagen den 30 mars kl 10.15 - 12.00 i I:205, hus I:2.

Frågor och svar kring examensarbetet.
Välkomna!

 

2015-02-19

Metodföreläsningar och seminarier vt-15

Under rubriken Metodstrimma finns nu information om de seminarier som ges under vårens examensarbete.
Välkomna!

 

2015-02-19

Framläggning av examensarbeten den 27 feb 2015

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 6 arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-14.00 fre den 27 feb. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2015-01-28

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 27 feb 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 6 feb, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 18 feb. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

Lararportalen knapp

 

 
 Länkar

  

Seminarier

När det är dags för framläggning hittar du schema och uppsatser här:

Uppsatsseminarier

 

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press.

 

Informationssökning

Här hittar du en lathund i informationssökning med användbara länkar.

 

Språkverkstaden

Hit kan du vända dig om du känner att du behöver utveckla dina kommunikativa färdigheter. Det finns Skrivarverkstad, Språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska samt Våga tala.

Välkommen till Språkverkstaden!

 

Lån/hyra - AV-utrustning

Finns behov av t ex bandspelare för att göra intervjuer går detta att hyra på AV-service som finns i C-huset, ingång 18. Gå sedan till höger i korridoren så finns skylten Kopiering där man kan ordna detta.

 

skapa pdf

Praktisk anvisning för hur du skapar ett PDF-dokument.

  

 


Sidansvarig: malin.aberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-28