Göm menyn

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL

 

Aktuellt

2016-08-26

Kurstart - Powerpoint

Här hittar ni presentationen från dagens kursstart.

PDF

 

2016-08-26

Framläggning av examensarbeten den 9 september 2016

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det fem arbeten som läggs fram (både avancerad och grundläggande nivå). Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-15.15 fredag den 9 september. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2016-08-09

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 9 sep 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 15 aug, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 24 aug. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-06-10

Kursstart 26 augusti 2016

Vi välkomnar gamla och nya uppsatsskrivare till kursstarten som äger rum fredagen den 26 augusti 2016, kl 9.00 i lokal I:207, hus I:2 (Tankegången).

Välkomna!

 

2016-05-02

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 2-3 juni 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 11 maj, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 23 maj. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-04-25

Uppsats om ledarskap i klassrummet - mellanmänskliga relationer

Relationerna mellan lärare och elev, mellan lärare och hens klass är avgörande för elevernas prestationer, för vad elever lär sig och för hur de utvecklas socialt och moraliskt. Detta vet vi från internationell forskning. Från internationell forskning vet vi också att ledarskap i form av interpersonella relationer har stor betydelse för klassrumsklimat, prestationer och  Vi vet också från nyligen genomförda undersökningar i Sverige att samspelet mellan lärare och elever inte alltid fungerar så bra, många lärare och elever beskriver att de upplevt hot och våld i skolan, vilket inte är en del av goda relationer. Det finns ett behov av mera studier om de mellanmänskliga relationernas betydelse för ledarskap i klassrummet och jag, Marcus Samuelsson på IBL, skulle därför gärna handleda några studenter som (a) undersöker elevers uppfattning om interpersonella stilar hos klassrumsledare och/eller (b) några studenter som undersöker lärarstudenters uppfattning om interpersonella stilar hos klassrumsledare. 

Undersökningarna, intervjuer eller frågeformulär, handlar om att be elever och/eller lärarstudenter beskriva hur de uppfattar åtta olika interpersonella stilar hos klassrumsledare och med vilka ord de skulle beskriva dessa åtta interpersonella stilarna hos klassrumsledare.

Är du intresserad av vara med om angelägen forskning för elever och lärare? 

Kontakta marcus.samuelsson@liu.se

 

2016-04-12

Uppsats för urfolket mosetén i Bolivia (OPIM).

OPIM söker studenter för uppsatsarbete på grund-, magister-, master- och forskarnivå i en rad olika ämnen. Målet är att uppsatsen ska vara givande för både studenten och för urfolket mosetén. Läs mer.

 

2016-04-07

CKS uppsatstävling

Skriver du årets bästa kommunuppsats? Centrum för kommunstrategiska studier, CKS, verkar för att stödja framväxten
av relevant forskning för kommunerna och för att stimulera intresset för kommunforskning. CKS vill därför uppmuntra studenter vid Linköpings universitet till att skriva kommunrelevanta uppsatser genom att utlysa en uppsatstävling! Läs mer.

 

2016-04-01

Informationsmöte 1 för examensarbetet ht-16

(För dig som ska skriva under hösten 2016.)

Mån 25 april kl 16.15 - 17.30. Sal I:207 i hus I:2 (Tankegången).

Information om examensarbetet samt vilka ämnen som är möjliga att skriva inom.
Val av ämne lämnas in senast den 13 maj (till Malin Åberg) via särskild blankett (se menyn till höger).
Välkomna!

 

2016-04-01

Framläggning av examensarbeten den 8 april 2016

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 4 arbeten som läggs fram (både avancerad och grundläggande nivå). Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 09.45-15.15 fredag den 8 april. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2016-03-11

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 8 april 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 18 mars, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 30 mars. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-01-29

Metodstrimma vt-16

Nu finns ett uppdaterat schema för vårens strimmaföreläsningar.

 

2016-01-21

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 26 feb 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 5 feb, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den17 feb. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-12-14

Kursstart för examensarbetet vt-16

Från och med vårterminen 2016 ges kursen för examensarbete inom AUO på halvfart. Kursstart sker måndagen den 25 januari 2016, kl 10.15-12.00, I:207 i hus I:2 (Tankegången).

Välkomna!

Lararportalen knapp

 

 
 Länkar

  

Seminarier

När det är dags för framläggning hittar du schema och uppsatser här:

Uppsatsseminarier

 

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press.

 

Informationssökning

Här hittar du en  Sökguide i informationssökning från universitetsbiblioteket.

 

Språkverkstaden

Hit kan du vända dig om du känner att du behöver utveckla dina kommunikativa färdigheter. Det finns Skrivarverkstad, Språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska samt Våga tala.

Välkommen till Språkverkstaden!

 

Lån/hyra - AV-utrustning

Finns behov av t ex bandspelare för att göra intervjuer går detta att hyra på AV-service som finns i C-huset, ingång 18. Gå sedan till höger i korridoren så finns skylten Kopiering där man kan ordna detta.

 

skapa pdf

Praktisk anvisning för hur du skapar ett PDF-dokument.

  

 


Sidansvarig: malin.aberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-08-26