Göm menyn

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL

 

Aktuellt

2017-02-03

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 3 mars 2017

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 10 feb, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 22 feb. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-12-22

Framläggning av examensarbeten den 13 januari 2017

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det åtta arbeten som läggs fram (både avancerad och grundläggande nivå). Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 09.45-15.15 fredag den 13 januari. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2016-12-01

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 13 jan 2017

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 9 dec, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 20 dec. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-09-23

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 11 nov 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 14 okt, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 26 okt. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-09-09

Metodstrimma: Forskningsetik

Här hittar ni underlaget från Nina Nikkus föreläsning om Forskningsetik.
PDF

 

2016-08-26

Kurstart - Powerpoint

Här hittar ni presentationen från dagens kursstart.
PDF

 

2016-08-26

Framläggning av examensarbeten den 9 september 2016

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det fem arbeten som läggs fram (både avancerad och grundläggande nivå). Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-15.15 fredag den 9 september. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2016-08-09

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 9 sep 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 15 aug, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 24 aug. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2016-06-10

Kursstart 26 augusti 2016

Vi välkomnar gamla och nya uppsatsskrivare till kursstarten som äger rum fredagen den 26 augusti 2016, kl 9.00 i lokal I:207, hus I:2 (Tankegången).

Välkomna!

Lararportalen knapp

 

 
 Länkar

  

Seminarier

När det är dags för framläggning hittar du schema och uppsatser här:

Uppsatsseminarier

 

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press.

 

Informationssökning

Här hittar du en  Sökguide i informationssökning från universitetsbiblioteket.

 

Språkverkstaden

Hit kan du vända dig om du känner att du behöver utveckla dina kommunikativa färdigheter. Det finns Skrivarverkstad, Språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska samt Våga tala.

Välkommen till Språkverkstaden!

 

Lån/hyra - AV-utrustning

Finns behov av t ex bandspelare för att göra intervjuer går detta att hyra på AV-service som finns i C-huset, ingång 18. Gå sedan till höger i korridoren så finns skylten Kopiering där man kan ordna detta.

 

  

 


Sidansvarig: malin.aberg@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 06 08:04:14 CET 2017