Göm menyn

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL

 

Aktuellt

2015-02-27

Kursstart för examensarbetet vt-15

Måndagen den 30 mars kl 10.15 - 12.00 i I:205, hus I:2.

Frågor och svar kring examensarbetet.
Välkomna!

 

2015-02-19

Metodföreläsningar och seminarier vt-15

Under rubriken Metodstrimma finns nu information om de seminarier som ges under vårens examensarbete.
Välkomna!

 

2015-02-19

Framläggning av examensarbeten den 27 feb 2015

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 6 arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-14.00 fre den 27 feb. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2015-01-28

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 27 feb 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 6 feb, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 18 feb. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

Lararportalen knapp

 

 
 Länkar

  

Seminarier

När det är dags för framläggning hittar du schema och uppsatser här:

Uppsatsseminarier

 

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press.

 

Informationssökning

Här hittar du en lathund i informationssökning med användbara länkar.

 

Språkverkstaden

Hit kan du vända dig om du känner att du behöver utveckla dina kommunikativa färdigheter. Det finns Skrivarverkstad, Språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska samt Våga tala.

Välkommen till Språkverkstaden!

 

Lån/hyra - AV-utrustning

Finns behov av t ex bandspelare för att göra intervjuer går detta att hyra på AV-service som finns i C-huset, ingång 18. Gå sedan till höger i korridoren så finns skylten Kopiering där man kan ordna detta.

 

skapa pdf

Praktisk anvisning för hur du skapar ett PDF-dokument.

  

 


Sidansvarig: malin.aberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-02-27