Göm menyn

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL

 

Aktuellt

2016-01-29

Metodstrimma vt-16

Nu finns ett uppdaterat schema för vårens strimmaföreläsningar.

 

2016-01-21

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 26 feb 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 5 feb, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den17 feb. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-12-14

Kursstart för examensarbetet vt-16

Från och med vårterminen 2016 ges kursen för examensarbete inom AUO på halvfart. Kursstart sker måndagen den 25 januari 2016, kl 10.15-12.00, I:207 i hus I:2 (Tankegången).

Välkomna!

 

2015-11-27

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 7-8 jan 2016

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 9 dec, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 20 dec. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-11-06

Utlysning Stipendium för lärarstudenter

Bakgrund: Föreningen Ingenjörer Utan Gränser i Linköping är intresserade av att sammanställa konkreta resultat och analyser av projektets betydelse och verkan. Föreningen utlyser härmed ett examensarbetestillfälle och stipendium för lärarstudenter vid Linköpings Universitet. Läs mer här.

 

2015-10-14

Informationsmöte 1 för examensarbetet vt-16

(För dig som ska skriva under våren 2016.)

Mån 16 nov kl 17.15 - 18.30. Sal D26 i hus D.

Information om examensarbetet samt vilka ämnen som är möjliga att skriva inom.
Val av ämne lämnas in senast den 30 nov (till Malin Åberg) via särskild blankett (se menyn till höger).
Välkomna!

 

2015-10-05

Kursstart för examensarbetet ht-15

Måndagen den 26 oktober kl 10.15 - 12.00 i I:204, hus I:2.

Frågor och svar kring examensarbetet.
Välkomna!

 

2015-09-28

Metodföreläsningar och seminarier ht-15

Under rubriken Metodstrimma finns nu information om de seminarier som ges under höstens examensarbete.
Välkomna!

 

2015-09-25

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 13 nov 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 16 okt, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 28 okt. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2015-08-28

Framläggning av examensarbeten den 11 sep 2015

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det 10 arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 08.30-16.30 fredag den 11 sep. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2015-06-16

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 11 sep 2015

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 14 aug, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du den nätverksansvarige för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 26 aug. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

Lararportalen knapp

 

 
 Länkar

  

Seminarier

När det är dags för framläggning hittar du schema och uppsatser här:

Uppsatsseminarier

 

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press.

 

Informationssökning

Här hittar du en  Sökguide i informationssökning från universitetsbiblioteket.

 

Språkverkstaden

Hit kan du vända dig om du känner att du behöver utveckla dina kommunikativa färdigheter. Det finns Skrivarverkstad, Språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska samt Våga tala.

Välkommen till Språkverkstaden!

 

Lån/hyra - AV-utrustning

Finns behov av t ex bandspelare för att göra intervjuer går detta att hyra på AV-service som finns i C-huset, ingång 18. Gå sedan till höger i korridoren så finns skylten Kopiering där man kan ordna detta.

 

skapa pdf

Praktisk anvisning för hur du skapar ett PDF-dokument.

  

 


Sidansvarig: malin.aberg@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-01-29