Göm menyn

Examensarbete inom Allmänt utbildningsområde (AUO) vid IBL

 

Aktuellt

2017-03-07

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 1-2 juni 2017

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 12 maj, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 24 maj. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

2017-02-23

Framläggning av examensarbeten den 3 mars 2017

Seminariesidan har nu uppdaterats med schema och de uppsatser som kommer att läggas fram. Denna omgång är det fem arbeten som läggs fram. Ta gärna tillfället i akt och besök något eller några av de seminarier som äger rum mellan kl 09.45-14.00 fredag den 3 mars. Kontakta Malin Åberg om du behöver inloggningsuppgifter till seminariesidan.

 

2017-02-03

Nästa framläggningstillfälle på IBL är den 3 mars 2017

Om du önskar lägga fram din uppsats vid detta tillfälle anmäler du dig till Malin Åberg, senast den 10 feb, efter att din handledare gett klartecken för detta. Om du skriver på annan institution kontaktar du ämnesansvarig för detaljer kring anmälan och framläggning.

Uppsatsen skickas i PDF-format till Malin Åberg senast den 22 feb. Läs igenom de praktiska anvisningarna före inlämningen.
Mallarna som du behöver hittar du här:

Mallar

 

Lararportalen knapp

 

 
 Länkar

  

Seminarier

När det är dags för framläggning hittar du schema och uppsatser här:

Uppsatsseminarier

 

Publicering av examensarbete

Publicera ditt examensarbete på Electronic Press.

 

Informationssökning

Här hittar du en  Sökguide i informationssökning från universitetsbiblioteket.

 

Språkverkstaden

Hit kan du vända dig om du känner att du behöver utveckla dina kommunikativa färdigheter. Det finns Skrivarverkstad, Språkstöd för studenter med annat modersmål än svenska samt Våga tala.

Välkommen till Språkverkstaden!

 

 

  

 

 


Sidansvarig: malin.aberg@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 07 08:18:46 CET 2017