Göm menyn

Beteendevetenskaplig grundkurs, 60 hp

Kurskod 759G46

Kursen syftar till att den studerande ska förvärva förståelse för individuella och sociala processer utifrån en integration av psykologiska, pedagogiska och sociologiska perspektiv.

Kursen startar varje termin och söks via www.antagnings.se

Höstterminen sträcker sig fr o m v. 35 t o m v. 03

Vårterminen sträcker sig fr o m v. 04 t o m v. 23

 


Behörighet/Förkunskaper

För antagning till kursen krävs grundläggande behörighet.
Studerande som saknar kunskaper i matematik motsvarande sannolikhetslära och statistik på gymnasienivå rekommenderas att före eller i anslutning till undervisningen inhämta dessa kunskaper.

 


Betygsskala och villkor för Väl godkänd på hela BVG 60 hp

Varje delkurs (8 st) har betygsskala Underkänd-Godkänd-Väl godkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela Beteendevetenskaplig grundkurs krävs att sex av åtta delkurser har betyget Väl Godkänd.

 


Vad kan man läsa efter BVG?

Genomgången Beteendevetenskaplig grundkurs (BVG) ger behörighet att söka till fortsättningskurser inom ämnena pedagogik, psykologi och sociologi vid Linköpings universitet. Behörighet att söka till samtliga tre ämnen är uppfyllt om man har godkänt på hela BVG 60 hp.

Om inte hela BVG är godkänd redovisas i nedanstående länkar vilka delkurser som måste vara godkända för att kunna söka till pedagogik, psykologi resp. sociologi.

Förkunskapskrav gällande "nya" BVG kurskod 759G46 (start ht 2009)

Förkunskapskrav gällande "gamla" BVG kurskod 759G02 (avslutades med termin 2 ht 2009)

 


 

Examen:

 

För studerande som har läst Beteendevetenskaplig grundkurs (60hp) samt
Pedagogik 1/ Psykologi 1/ Sociolog 1 (30hp), gäller begränsade möjligheter att använda samtliga poäng i en examen. Vid en examen överlappar ämneskurserna den Beteendevetenskapliga grundkursen, vilket innebär att kurserna tillsammans motsvarar 60hp.

 

Nedanstående gäller termin 1 och 2 höstterminen 2017


Termin 1 - ht 2017

Scheman och föreläsningsmaterial mm för resp. delkurs finns under "Kursspecifika dokument" i högermenyn. För att se dokumenten krävs inloggning med LIU-id

Termin 1 inom BVG innehåller fyra delkurser om vardera 7,5 högskolepoäng: Den samhälleliga blicken; Lärande, påverkan och utveckling - en livslång process; Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang; Elementär vetenskaplig metod.

Delkurs 1: Den samhälleliga blicken, 7,5 hp

Delkurs 2: Lärande, påverkan och utveckling - en livslång process, 7,5 hp

Delkurs 3: Tänkande och beteende i mänskliga sammanhang, 7,5 hp

Delkurs 4: Elementär vetenskaplig metod, 7,5 hp


Termin 2 - ht 2017

Scheman och föreläsningsmaterial mm för resp. delkurs finns under "Kursspecifika dokument" i högermenyn. För att se dokumenten krävs inloggning med LIU-id

Termin 2 inom BVG innehåller fyra delkurser om vardera 7,5 hp: Utbildning i olika kontexter, Arbete och arbetsliv, Vardagslivet och Rörelser i tiden.

Delkurs 5: Utbildning i olika kontexter, 7,5 hp

Delkurs 6: Arbete och arbetsliv, 7,5 hp

Delkurs 7: Vardagslivet, 7,5 hp

Delkurs 8: Rörelser i tiden, 7,5 hp

 

Kursinformation

Ulrik Lögdlund
helkursansvarig

013-28 21 84

Linda Uhrbom
utbildningsadministratör
013-28 18 39

 


Sidansvarig: linda.uhrbom@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 30 12:15:39 CET 2017