Göm menyn
Daniel Västfjäll

Daniel Västfjäll

Professor i kognitiv psykologi
Fil Dr, Tekn Dr

Mina forskningsintressen konvergerar kring hur känslor/emotioner påverkar kognition och perception. Ett huvudsakligt intresse är beslutsfattande –speciellt hur känslor påverkar både stora och små beslut. Ett relaterat intresse är hur man mäter känslor. Ett annat stort forskningsintresse är hur ljud och musik påverkar våra känslor. Denna forskning är kopplad både till HMI och design av olika system och produkter. Jag leder forskargrupper och handleder doktorander inom både beslutsfattande och ljudperception. Utöver min verksamhet vid LiU är jag ”research scientist” vid Decision Research i USA samt har verkat som konsult vid olika ljuddesignuppdrag.

Forskningsområden

decision making, risk, neuroeconomics, emotion, music, psychoacoustics, sound design, perception, affective computing, emotion measurement

Aktuella forskningsprojekt (finansierade av LiU, VR, Formas, NSF, FAS, etc)

 • Humanitarian aid and altruistic behaviors
 • Neural correlates of altruistic behaviors
 • Neuroeconomics
 • Consumer decision making
 • Affective forecasting
 • Regret regulation, aging and decision making
 • Decision making as emotion regulation
 • Incidental and integral mood in JDM
 • Emoacoustics (emotional responses to sounds)
 • Emotional design
 • Affective computing and sound in interactive environments
 • Music and emotion
 • Music and health

Representativa publikationer

Decision Making/Moral psychology and Emotion

Slovic, P., & Västfjäll, D. (2010). Affect, moral intuition, and risk. Psychological Inquiry: An International Journal for the Advancement of Psychological Theory, 21, 387-398.

Västfjäll, D., Peters, E., & Bjälkebring, P. (2010). The experience and regulation of regret across the adult life span. In I . Nyklicek, E. Vinghorts & M. Zeelenberg (Eds.) Emotion Regulation and well-being (pp. 165-181), Springer Verlag.

Peters, E., Dieckmann, N.F., Västfjäll, D., Mertz, C.K., Slovic, P., & Hibbard, J. (2009). Bringing meaning to numbers: The impact of evaluative categories on decisions. Journal of Experimental Psychology: Applied, 15, 213‐227.

Peters, E., Slovic, P., Västfjall, D., & Mertz, C. K. (2008). Intuitive numbers guide decisions. Judgment and Decision Making, 3, 619-635.

Västfjäll, D., Peters, E., & Slovic, P. (2008). Affect, risk perception and future optimism after the tsunami disaster. Judgment and Decision Making. 3(1), 64-72.

Peters, E., Hess, T. M., Västfjäll, D., & Auman, C. (2007). Adult age differences in dual information processes: Implications for the role of affective and deliberative processes in older adults’ decision making. Perspectives on Psychological Science, 2, 1-23.

Peters, E., Västfjäll, D., Slovic, P., Mertz, C. K., Mazzocco, K., & Dickert, S. (2006). Numeracy and decision making. Psychological Science, 17, 407-413.

Västfjäll, D. & Gärling, T. (2006). Preference for negative emotions. Emotion, 6, 326-329.

Emotion in Sound and Music

Tajadura-Jimenez, A., Väljamäe, A., Asutay, E., & Västfjäll, D. (2010). Embodied auditory perception: The emotional Impact of approaching and receding sound sources. Emotion, 10, 216-229.

Tajadura-Jimenez, A., Larsson, P., Väljamäe, A., Västfjäll, D. & Kleiner, M. (2010). When room size matters: Acoustic influences on emotional response to sounds. Emotion, 10, 416-422.

Bergman, P., Sköld, A., Västfjäll, D., & Fransson, N. (2009). Perceptual and Emotional Categorization of sound. Journal of the American Acoustical Society, 126, 3156-3167.

Juslin, P. N., Liljeström, S., Västfjäll, D., Barradas, G., & Silva, A. (2008). An experience sampling study of emotional reactions to music: Listener, music, and situation. Emotion, 8, 668-683.

Juslin, P. N., & Västfjäll, D. (2008). Emotional responses to music: The need to consider underlying mechanisms. Behavioral and Brain Sciences, 31, 559-575.

Juslin, P. N., & Västfjäll, D. (2008). All emotions are not created equal: Reaching beyond the traditional disputes. Behavioral and Brain Sciences, 31, 600-612.

Emotion measurement

Västfjäll, D. (2009). Indirect measures of musical emotions. In P. Juslin & J. Sloboda (Eds.), Handbook of music and emotion. New York: Oxford University Press.

Västfjäll, D., Gärling, T. (2007). Validation of short self-report measure of core affect. Scandinavian Journal of Psychology, 48. 233-238.

Västfjäll, D., Friman, M., Gärling, T & Kleiner, M. (2002). The measurement of core affect: A Swedish self-report measure. Scandinavian Journal of Psychology, 43, 19-31.

Emotional design/affective computing/virtual environments

Västfjäll, D., Kleiner, M & Gärling, T. (2003). Core affective reactions to combined effects of interior aircraft sound and vibration. International Journal of Aviation Psychology, 13, 33-46.

Västfjäll, D., Kleiner, M & Gärling, T. (2003). Affective reactions to interior aircraft sound quality. Acta Acustica, 89, 693-701.

Västfjäll, D. (2003). The subjective sense of presence, emotional realism, and experienced emotions in auditory virtual environments. CyberPsychology and Behavior, 6, 181-188.

Tajadura-Jiménez, A., & Västfjäll, D. (2008). Auditory-induced emotion: A neglected channel for communication in human-computer interaction. In C. Peter & R. Beale (Eds.), Affect and emotion in human-computer interaction. LNCS, vol. 4868. Springer, Heidelberg.

Väljamäe, A., Tajadura-Jiménez, A., Larsson P., Västfjäll D., & Kleiner M. (2008). Handheld experiences: using audio to enhance the illusion of self-motion. IEEE MultiMedia, 22, 68-75.

Väljamäe, A., Tajadura-Jiménez, A., Larsson P., Västfjäll D., &Kleiner M. (2008). Binaural bone-conducted sound in virtual environments: Evaluation of a portable, multimodal motion simulator prototype. Acoustical Science and Technology, 29(2), 149-155.

Väljamäe, A., Larsson P., Västfjäll D., & Kleiner, M. (2009) Auditory landmarks enhance circular vection  in multimodal Virtual Reality, Journal of Acoustic Engineering Society, 57(3), 111-120.

E-post

daniel.vastfjall@liu.se

Telefon

013-28 20 59

Besöksadress

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avdelningen för psykologi
Hus I:3
Linköpings universitet, Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

 

Länkar


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jun 19 10:40:23 CEST 2014