Göm menyn

Ny-institutionell teori och komplexa system

 

  • Hultman, G. 2004. Förändringsdynamik, paradoxer och lokala aktörer. I Ellström, P-E. & Hultman, G. (red.).

  • Hultman, G. 2002. Vitala organisationer. En redovisning av de senaste 40 åren inom området skolutveckling. SKAPANDE VETANDE.

  • Hultman, G, m fl. 2002. Organisationsövergångar och unika kulturer. En studie av förändringsprocesser inom Mål 4. VINNOVA rapport.

  • Hultman, G. 2001. Leading Cultures. A study of ”acting in context” and the creation of meaning in work activities of principals. International Journal of Leadership in Education. Vol 4, No 2, pp 137-148.

  • Hultman, G. 2001. Intelligenta Improvisationer. Om lärares kunskapsbildning och skolans kulturer. Lund: Studentlitteratur. Kapitel 1 och 6.

  • Hultman, G. 1998. Spindlar i känsliga nätverk. Om skolans ledarskap och kunskapsbildning. Linköping, Skapande Vetande. – kapitel 1, 8 och 9.

  • Hultman, G. 1989. The State of the Art of School Administration: a review of facts and theory. Scandinavian Journal of Educational Research, Vol 33, No 2,, pp 123 - 162.


Sidansvarig: elisabeth.augustsson@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Mar 27 13:24:10 CEST 2012