Göm menyn
Andreas Fejes

Andreas Fejes

Professor, forskningsledare vuxenpedagogik, prodekan för forskning och forskarutbildning inom utbildningsvetenskap

Andreas Fejes är verksam vid avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande.

Ny video:

Vuxenutbildningens mening och innehåll: Igår, idag och i framtiden

 

Ytterligare information såsom CV, publikationer och forskningsprojekt finns på Fejes engelska hemsida.

Henrik Nordvall och jag deltog i panelsamtal om vuxenutbildning och folkbildning i skuggan av skolkrisen i riksdagens andrakammare 15 oktober 2014, tillgänglig via SVTforum, se del 2.

Böcker:

Klicka på respektive omslag för att läsa mer

Foucault and a politics

Confessing society

Foucault and lifelong learning

 

 

 

 

 

Handbok upplaga 2

AnställningsbarhetLärandets mångfaldKunskapers värde

e-mail

andreas.fejes@liu.se

telefon

013-28 21 36

Besöksadress

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Avd. för pedagogik och vuxnas lärande
Hus D, rum C:304
Campus Valla

Postadress

Linköpings universitet
Institutionen för beteendevetenskap och lärande
581 83 Linköping

 

relaterat

Forskning om skola och utbildning
Forskning om betyg och bedömning
Forskning om didaktik och lärande
Etik, värden och normer
Forskning om vuxnas lärande

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 22 14:18:23 CET 2016