Göm menyn
gruppbild

FOG - Forum för organisations- och gruppforskning (Field research in organizations and groups)

FOG vänder sig till forskare med aktiv forskning inom området grupp- och organisationspsykologi. Syftet är att erbjuda ett diskussions- och samarbetsforum där medlemmarna kan ventilera nya idéer och utbyta erfarenheter och kunskaper.

FOG har funnits sedan början av 1990-talet, men då som en forskargrupp knuten till Institutionen för beteendevetenskap vid Linköpings universitet. 2004 ombildades FOG till en forumbildning.

» Läs mer om bakgrunden

I och med ombildningen till forumbildning ändrades FOGs organisation.

» Läs mer om organisationen

FOG inrymmer många olika forskare med olika inriktning och intressen. Gemensamt är dock en grundsyn på forskning inom området grupp- och organisationspsykologi.

» Läs mer om teoretisk förankring

FOG har i dagsläget 16 medlemmar som finns presenterade närmare på egna sidor.

» Läs mer om FOGs medlemmar

FOG publicerar med jämna mellanrum arbetsrapporter i en rapportserie, FOG-rapporter.

» Läs mer om rapporter


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-12-12